Teorie karburátoru DCOE
Vytištěno z //web.daves.cz/index2.php?&item=333
Autor:
4578+8007 (32767)Daves (Administrátor)
     109318615 
Vytvořeno: 20.01.2006 - Změněno: 07.05.2015
Nastal den D a já se vám pokusím poodkrýt roušku tajemství karburátorů Weber...

Teorie karburátoru DCOE-special

Teorie funkce karburátoru


...ještě než začneme, řekneme si něco o karburátorech obecně.

Teorie karburátoru DCOE-princip
1) Vzduchový filtr, 2) Karburátor, 3) Klapky, 4) Sací potrubí, 5) Nádrž, 6) Sací koš, 7) Vačka, 8) Mechanická pumpa

Karburátor má za úkol připravit pro náš motor co nejlépe promíchanou směs. Palivo se rozstřikuje do nasávaného vzduchu a v ideálním případě by mělo být co nejjemněji rozprášené. Jen tak se dokáže celá směs rychle zapálit. Bohužel taková příprava paliva klade odpor proudícímu vzduchu a tím klesá výkon a stoupá spotřeba.

Karburátory dělíme na dvě základní skupiny a to podle jejich pracovní polohy. Jsou karbutáry spádové (vertikální) a horizontální. Spádové, kde míšení probíhá prouděním vzduchu shora dolů, se používají díky svým dobrým vlastnostem u všech běžných sériových aut. Horizontální, kde míšení probíhá v horizontální rovině, se používají pro závodní vozy. Mají problémy v nízkých otáčkách a při studeném motoru. Ale přiznejme si, že u závodního vozu nás nízké otáčky ani studený motor netrápí...

Mimo tyto dvě základní skupiny máme ještě další, například karburátory pro motorové pily, letecké karburátory a další. Těmi se ale zabývat nebudeme. Dále dělíme karburátory podle počtu komor, jednokomorové se používají převážně pro malé motory s objemem do 1000ccm, pro větší objemy používáme více komor.

Základní funkční částí karburátoru je Venturiho trubice, v karburátoru nazývaná difuzor.

Teorie karburátoru DCOE-ventuj

Jedná se o trubici, která je v jednom místě zúžená. Pokud skrz zúžené místo proudí vzduch, jeho rychlost se zvyšuje a za zúženým místem vzniká podtlak. Pokud do zúženého místa umístíme otvor, podtlak bude mít snahu se vyrovnat a dojde k přisávání vzduchu tímto otvorem. Tototo efektu využijeme k sání paliva, které se v rychle proudícím vzduchu rozpráší.

Zúžení trubice musí být co nejhladší, bez ostrých přechodů, jinak se zde vytvoří turbulence a průchodu vzduchu bude kladen velký odpor.

K regulaci množství nasátého paliva nám slouží palivová tryska, která omezí průtok paliva na určitou hodnotu. K přípravě paliva před rozprášením (jeho zpěnění) nám pomůže emulzní trubice a vzdušník, který přisává vzduch a mísí samotné palivo ještě před příchodem do venturiho trubice - difuzoru.

K regulaci množství směsi dodávané do motoru slouží škrtící klapky.

Pracovní fáze karburátoru


Samozřejmě celý karburátor je podstatně složitější a záleží na typu, jaká další pomocná zařízení v něm najdeme.

Pomocná zařízení obstarávají volnoběžný chod a přechodovou fázi. Bez jejich pomoci bychom nebyli schopni obstarat motoru konstatní směs v celém rozsahu otáček. Palivo je mnohonásobně těžší než vzduch a na změnu proudění reaguje pomalu. Proto máme v karburátoru tři fáze, které zajišťují pokud možno co nejvíc konstatní směs a pomocné zařízení pro kompenzaci změny rychlosti paliva v podobě akcelerační pumpy.

Teorie karburátoru DCOE-trifaze

Pro správný chod motoru je nutné naladit všechny tři okruhy tak, aby na sebe plynule navazovaly.
Volnoběžné trysky ovlivňují chod do 2500 otáček, od 2500 otáček nastupují hlavní trysky, od 4000 pak vzdušníky.

Teorie karburátoru DCOE-DCOEsystem

Trochu jiný pohled na věc - důležité je správně graf číst.
Na ose Y máme vliv 0-100% a na ose X pak průtok vzduchu, který při otevřené klapce odpovídá otáčkám.
Graf je součtový, tedy součet vlivu jednotlivých komponent je vždy 100%.


Velikost difuzoru určuje pracovní otáčky karburátoru. Větší difuzor je vhodný na vysoké otáčky. Velikost pomocného difuzoru umístěného v rozprašovači nám určuje, kdy dojde k nástupu hlavního okruhu. Čím menší jej zvolíme, tím dříve nastoupí hlavní okruh.

Teorie karburátoru DCOE-faze

Při volnoběhu je palivo míšeno se vzduchem až za klapkou, regulace se provádí regulačním šroubem volnoběžné směsi.

Postupným otevíráním klapky se zpřístupňují jednotlivé přechodové kanály (bypassy). Podtlak tudy saje další směs.

Dalším otevřením postupně motor zvyšuje podtlak, až začne sát palivo skrz hlavní trysku.

Teorie karburátoru DCOE-karb
1) Difuzor, 2) Rozprašovač, 3) Hlavní tryska, 4) Vzdušník, 5) Emulzní trubice, 6) Volnoběžná tryska, 7) Akcelerační tryska
11) Plovákový ventil, 12) jehlový uzávěr, 14) Plovák, 16) Šroub bohatosti, 17) Klapka

Již nyní je nám všem jasné, že výkon motoru bude ovlivňovat hlavně velikost difuzoru, hlavní trysky a vzdušníku.

Materiál ze serveru daves.cz nesmí být publikován bez souhlasu autora.
David Spilka (Daves), tel.: 775 328 374, email: pošli email, ICQ: 109318615