Nastavení karburátoru DCOE
Vytištěno z //web.daves.cz/index2.php?&item=347
Autor:
4531+8002 (32767)Daves (Administrátor)
     109318615 
Vytvořeno: 29.03.2006 - Změněno: 18.05.2007
Nastavení karburátoru DCOE


Teorie karburátoru DCOE-special

Dnes se vrhneme na kompletní nastavení Weberu.

S pomocí tohoto článku byste měli být schopni rozběhat Webery na svém motoru.

Pokud párujete dva karburátory, vždy párujte shodný typ !
Rozdílné typy mohou mít rozdílná těla (provedení a počet kanálů) a tím rozdílný průběh.

Nejdůležitější je přesvědčit se, zda se klapky karburátoru opravdu plně uzavírají. O tom se nejlépe přesvědčíte, když jsou karburátory ještě venku. Otevřete klapky a pak je pomalu zavírejte. Potom se pokuste mírně zatlačit ve směru uzavírání. Proti světlu se přesvědčíte, zde uzavírají plně.

Nastavení volnoběhu

Mnoho lidí zde dělá chybu, protože volnoběh nastavuje dorazem páky klapek. Potom to často končí tak, že klapky jsou pootevřené a dochází k sání paliva skrz přechodové kanály. Následkem je špatně zvolená volnoběžná tryska a motor bude mít díru na plynu mezi volnoběhem a přechodem.

Takže doraz klapek povolte, nechte klapky ať se plně uzavřou, potom šroub dotáhněte tak, aby se dotkl páky, ale nepohnul s klapkami a pak jej přitáhněte o 1/2 otáčky.

Více se ho již nedotýkejte ! Tento šroub se nepoužívá k nastavení volnoběhu !

Pokud máte regulační ventily přídavného vzduchu, zavřete je (utáhněte s citem na max). Tento ventil by měl být na všech komorách uzavřen, pomocí synchrometru a těchto ventilů lze doladit stejné proudění. Pak bude na jedné komoře plně uzavřen a na druhé doladěn na stejnou hodnotu proudění.

Šroub bohatosti směsi volnoběhu dotáhněte na maximum a pak vyšroubujte na všech karburátorech o dvě otáčky. Pokuste se nastartovat motor a nechte jej zahřát na provozní teplotu. Pokud nelze nastartovat, zkuste povolit nebo přitáhnout šrouby o půl otáčky.
Pokud karburátor střílí zpět, většinou to znamená příliš chudou směs nebo špatné časování. Pokud se to děje na zahřátém motoru a jste si jistí, že časování je dobré, pak na tomto válci je třeba zvýšit bohatost.

Motor je zahřátý. Nyní vezměte synchrotest a slaďte pákový mechanismus tak, aby průtok vzduchu byl na obou karburátorech stejný. Opakujte dokud nemáte jistotu, že oba karburátory berou stejné množství vzduchu.

Otáčejte postupně s každým šroubem bohatosti směsi proti směru hodinových ručiček (přidáváme bohatost) o 1/8 až 1/4 otáčky. Poté počkejte pár sekund (5-10) na odezvu motoru. Pokračujte tak dlouho až začne motor zpomalovat (ve válci bude příliš bohatá směs). Potom vracejte šroub zpět stejným způsobem dokud nezačne opět zrychlovat a pokračujte tak dlouho, než začne opět zpomalovat (ve válci bude příliš chudá směs). Potom povolte šroub o 1/2 a přejděte na další válec. Opakujte tak dlouho, než budete mít rozumný volnoběh. Směs je správná, pokud čvrt otáčky na kteroukoliv stranu způsobí snižení otáček.

Pokud máte správně zvolenou volnoběžnou trysku, má být správná poloha mezi 7/8 a 3/2 otáčkami od zavřené polohy.

Pokud máte šroub méně než 7/8 otáčky od zavřené polohy, máte volnoběžnou trysku moc velkou.

Pokud máte šroub více než 3/2 otáčky od zavřené polohy, máte volnoběžnou trysku moc malou.

Pokud se budeme zabývat měřením emisí, měly by se u volnoběhu pohybovat kolem 2.5% CO. Pokud budou výš než 3.5% , bude docházet ke špatnému spalování a horšímu výkonu.

Pokud se vám nedaří nastavit volnoběh ve správných mezích, nejspíš do karburátoru nejde skrz škrtící klapky správné množství vzduchu, takže se vrhneme na jeho doladění.

Na novějších karburátorech je šroub přídavného vzduchu. Tímto šroubem kontrolujete množství vzduchu, které obchází škrtící klapky. Šroub je velice citlivý, malé pootočení může mít velký vliv na otáčky.

Pokud motor stále neběží, resetujeme do továrního nastavení :) Takže... repeté...

1) Přesvědčíme se, že se klapky zavírají opravdu plně.
2) Šroub dorazu páky klapky nastavte tak, aby se dotkl páky, ale nepohnul s klapkami, pak jej o 1/2 otáčky dotahněte
3) Šroub bohatosti volnoběžné směsi utáhněte na maximum a povolte o jednu až dvě otáčky
4) Utáhněte šroub přídavného vzduchu na max a pak jej o 1/16 povolte

Nastartujte, pokud nenastartujete, povolte opět o 1/16 a opakujte.

Až se podaří nastartovat, vraťte se na začátek a proveďte nastavení.

Pokud se nepovede nastartovat, už nevím jak tomu pomoci... prostě karbutátor vemte a vyhoďte :)

Pokud máte starší karburátory a zázračný šroubek přídavného vzduchu nemáte, nezbývá než vzít vrtačku a nějaké dirky si navrtat. Nedělám si srandu !

Vezměte 0.5mm vrták a ke spodnímu okraji vyvrtejte dirku. Pokud to stále nepoběží, zvětšete ji na 1mm. Pokud stále nic, vyvrtejte druhou 0.5mm dirku vedle té první. Někdo upilovává spodek klapek, ale zde není záruka, že upilujete všechny klapky stejně.

No a pokud už máte celou klapku rozvrtanou a pořád to něběží, neumím vám poradit.

Karburátor vemte a vyhoďte :)

Volnoběžnou trysku dolaďte podle toho, jako motor přechází do pracovních otáček.

Znovu upozorňuji, že než začnete cokoliv kdekoliv testovat, ujistěte se, že je všechno správně nastaveno - že předstih je správný, ventilové vůle ... ... ...

Pomalu otevřete klapky a poslouchejte, zda motor nezaváhá. Pokud má tendenci zhasínat, směs je příliš chudá. Povolte šroub bohatosti směsi o 1/2 a zkuste. Pokud se nic nezměnilo, je potřeba trysky volnoběhu vyměnit.

Ideální volnoběžná tryska má za volnoběhu 2.5 až 3% CO, šroub bohatosti směsi mezi 7/8 a 3/2 a motor plynule přechází do pracovní fáze.

Tak… jdeme to projet…ztište si rádio ať slyšíte chod motoru :-)

Nyní byste měli vědět něco o akcelerační pumpě. Akcelerační pumpa slouží ke kompenzaci rozdílu zrychlení vzduchu a paliva. Palivo je mnohonásobně těžší než vzduch a tak také mnohonásobně pomaleji zrychluje. Když šlápnete na plyn, vzduch začne proudit rychleji mnohem dříve než palivo. Akcelerační pumpa při sešlápnutí pedálu vystříkne určité množství paliva, které pokryje vzniklou díru. Během ladění trysek nešlapejte na pedál rychle.

Projeďte auto a věnujte pozornost jednotlivým fázím : volnoběžné mezi 1500-2000, přechodové mezi 2000-3000 a hlavní 3000-4000. Otáčky se samozřejmě mohou lišit dle nastavení karburátoru. Vypněte rádio a věnujte se zvuku motoru. Praskání a prskání znamená chudou směs.

1500-2000 otáček je záležitostí volnoběžných trysek. Zařaďte dvojku nebo trojku a bez plynu zkontrolujte funkci. Pokud je vše ok, jdeme dál. Pokud není, budou potřeba jiné volnoběžné trysky. Povolte šroub bohatosti směsi volnoběhu o půl otáčky a zkuste znovu. Pokud je to lepší, potřebujete bohatší trysku. Pokud horší, potřebujete chudší.

2000-3000 otáček je přechodová fáze. Je to chvíle, kdy hlavní trysky začínají pracovat a volnoběžné pracovat přestávají.

3000-4000 otáček je hlavní fáze. Teď plní svůj úkol hlavní trysky. Pokud je auto líné, potřebujete zvětšit trysku. Pokud není, zmenšujte trysku tak dlouho, než začne být. Pak se o stupeň vraťte.

4000 a výš je záležitost vzdušníků. Pokud je auto líné, zmenšujeme vzdušník, pokud není, zvětšujeme dokud nezačne být.

Teď zpět k přechodové fázi. Pokud byla líná a hlavní okruh byl taky líný, mělo by zvětšení hlavní trysky pomoci. Pokud volnoběžná fáze i hlavní fáze jsou perfektně vyladěné, pak i přechodová by měla fungovat naprosto skvěle. Pokud přesto ne, zvětšete hlavní trysky a zkuste. Pokud nic, zvětšete volnoběžné a zkuste. Pokud je pořád problém s přechodem, pravděpodobně jsou špatně nastavené plováky. Můžete ubrat milimetr, abyste dosáhli bohatší směsi.

Vzdušníky

Vzdušníky jdeme ladit když všechno ostatní máme ok. Mají vliv od 4000 otáček výš. Obvykle jsou o 50-60 větší než trysky. Pokud se vám zdá auto ve vysokých otáčkách líné (začne prskat a praskat), uberte 15-20 na vzdušníku a zkuste znovu. Pokud je směs příliš bohatá, zvětšete vzdušník o 15-20. Pokud se rozdíl hlavní trysky a vzdušníku liší hodně od 50ti, máte nevhodně zvolenou emulzní trubici.

Nastavení akcelerační pumpy

Jakmile všechno funguje skvěle, můžeme si začít hrát s akcelerační pumpou.

Pokud je při akceleraci díra, motor má dostatek vzduchu a málo paliva. Tryska potřebuje zvětšit. Pokud se dusí, motor má moc paliva a málo vzduchu. Tryska potřebuje zmenšit. Moc paliva má za následek smývání oleje ze stěn válců a nadměrné opotřebovávání pístů.

Doporučení : Neplýtvejte zbytečně svůj čas na ladění nového motoru. Motor si stejně sedne a nastavení se pak změní. Lepší je dát mu do začátku bohatší směs a tím držet teplotu níž.

Pokud máte trumpetky omrzlé a výfukové potrubí vám svítí, pak máte správně nastaveno :-)

Karburátory montujte pod sklonem 5 stupňů, nikdy ne více jak 7 stupňů.
Rozmístění jednotlivých prvků na karburátoru

Teorie karburátoru DCOE-1

1. Kryt (redukuje možnost přelití paliva nahoru do vzdušníků)
2. Kryt trysky akcelerační pumpy
3. Kryt přechodových kanálů (bypassů)
4. Šroub nastavení volnoběhu
5. Druhý kryt přechodových kanálů (pouze některé typy)
6. & 10. Startovací tryska pro studené starty
7. Ventil pro studené starty
8. Kotevní úchyt pružiny přívěry
9. Akcelerační pumpa
11. Šroubový kryt kuličkového ventilu
12. Ventil akcelerační pumpy
13. Hlavní trysky
14. Volnoběžné trysky

Teorie karburátoru DCOE-2

1. Hlavní trysky
2. Volnoběžné trysky
3. Palivový filtr
4. Komora palivového filtru

Teorie karburátoru DCOE-3

1. Uzávěr trysky akcelerační pumpy
2. Regulátor přídavného vzduchu s plastovou čepičkou. Pouze na novějších DCOE.
3. Páčka studeného startu (sytič)
4. Šroub bohatosti směsi volnoběhu. K nastavování volnoběhu.
5. Uzávěr přechodových kanálů. Slouží pro přístup a čistění kanálu.
6. Regulační šroub dorazu páky - nastavte 1/2 otáčky za dotykem


Materiál ze serveru daves.cz nesmí být publikován bez souhlasu autora.
David Spilka (Daves), tel.: 775 328 374, email: pošli email, ICQ: 109318615