- Přidat do oblíbených škoda quickbar >> skoda110r.cz | skoda110r.com | skoda100.cz | skodateam.cz | skoda.daves.cz | skoda.virt.cz | techweb 


Zde může být vaše reklama


Ikona stránekHTML kód ikony

Switch to English

Načítám obsah...Vyhledávání
Menu
Foto Tip
!Deník posledních dnů
 

Deník posledních dnů
Naše projekty
ReklamaNavigace

>> Mapa - Domů - Měření výkonu motoru ve vozu <<


 

Měření výkonu motoru ve vozu

 
Autor:
4505+8002 (32767)Daves (Administrátor)
     109318615 
Vytvořeno: 04.04.2006 - Změněno: 15.10.2008
Měření výkonu motoru

Kdo by si nechtěl změřit výkon motoru svého vozu, že ? :-)

Tak se na to vrhnem, ať tomu rozumíte a sami svépomocí to umíte :)

Omáčka

Kdysi (tuším roku 1775) jeden chytrý člověk (tuším pan Watt) představil světu definici práce. Stanovil, že jeden statný kůň je schopný za jednu minutu vyzvednout do vzduchu břemeno o hmotnosti 150 liber a urazí při tom 220 stop. Z toho nám plyne 150 lb x 220 ft / 60 s = 550 ft-lb/s. A z toho plynou naše oblíbené "koně" :)

Za předpokladu, že vaše auto vytáhne 15000 liber za 60 sekund a urazí dráhu 220 stop, pak má sto koní :)

Měření výkonu motoru ve vozu-kone

No... tak jdeme ty koně přepočítat, ne ?

Pokud posuneme nějaký objekt o nějakou vzdálenost, vykonáme práci.

Pokud vykonáme určitou práci za určitý čas, máme určitý výkon.

A jak tedy ten výkon změřit ?

V praxi je používají tři druhy měření výkonu:

1) motorová brzda
Motor je mimo auto a je bržděn systémem, který simuluje odpor motoru v praxi. Nejčastěji se používají rotační vodní brzdy, ale nebudeme se zde zabývat systémem vodní brzdy do detailu. Snímají se otáčky motoru a měří se jeho výkon. Tento výkon je čistý výkon motoru.

2) válcová brzda
Při tomto způsobu měření výkonu zůstavá motor v autě, poháněná kola se postaví na bržděné válce a údaje se snímají z válců. Naměřený výkon motoru ovlivňuje odpor převodovky, rotační hmota kol, odpor alternátoru a dalších zařízení připojených k motoru.

3) reálná brzda
V tomto případě se auto měří přímo na silnici. Systém je hodně podobný měření na rotační brzdě, pouze se auto při měření pohybuje. Naměřený výkon motoru nám ovlivňuje vše uvedené v předchozím případě, navíc pak valivý odpor pneu-vozovka a hlavně odpor vzduchu, který stoupá se čtvercem rychlosti.

Jak na to ?

Jak vidíte, máme tři možnosti. Můžeme si postavit motorovou brzdu, ale popravdě - mně se nechce neustále vyndavat motor z auta, abych si ověřil, že větší tryska v karburátoru přinesla positiva :) Mohli bychom si tedy postavit válcovou brzdu, ale zase nemám tolik místa v garáži, abych tam mohl mít dva válce a i rámus a výfukové splodiny by nenašly pochopení u ostatních obyvatelů. Takže nám nezbyde nic jiného, než využít reálné brzdy a odbrzdit si auto na silnici :)

Sakra... už konečně řekni jak na to :)

Výše jsem zmínil, že práce je posunutí objektu po nějaké dráze a výkon je práce za čas. Pojďme posouvat naše auto a měřit výkon motoru. Jednou veličinou je čas. Ten je neúprosně jasný a neúprosně přesný. Dále bychom potřebovali měřit vzdálenost, po které posunujeme naše auto. Bohužel ve škodovkách není přesný a jednoduchý způsob, jak přesně stanovit ujetou vzdálenost. Jediná přesná veličina kterou můžeme snímat jsou otáčky. Budeme tedy snímat otáčky v čase.

Systém měření výkonu motoru

Abychom je mohli snímat, musíte si postavit následující udělátor.

Jedná se o moji vlastní konstrukci, která by měla fungovat vždy a všude. Kolega Gotrek von Wrschowitz se nechal slyšel, že v rovině teoretické je to nesmyslné zapojení a v rovině praktické je vůbec zázrak, že to funguje. Připouštím, že správně by tam mělo být minimálně o dvě diody a jeden rezistor víc... Avšak kdo šetří, má za tři :)
Obvod používáte na vlastní nebezpečí.

Měření výkonu motoru ve vozu-sema2

Ve schématu vidíte cívku, což je indukční cívka vozu. Je označena kontakty 1 a 15. Zakreslený spínač je kladívko v rozdělovači a přerušuje proud do cívky. Paralelně na cívku jsou připojeny přes odpor dvě diody. Dioda má tu vlastnost, že propouští proud pouze v jednom směru. My však využijeme jinou její vlastnost a sice že za každého proudu je na křemíkové diodě úbytek napětí vždy cca 0.7V. Pokud bude kladívko sepnuté, bude svítivá dioda napájena přes odpor z autobaterie. Jakmile dojde k rozepnutí, cívka nám díky indukci vydá záporný impulz. Z jedné diody pak budeme zaznamenávat signál. Já pro zaznamenávání použil MP3 přehrávač, protože je malý a přenosný. Můžete však použít i notebook, nebo jakékoliv jiné audio záznamové zařízení.

Následující schéma vám pomůže, pokud chcete měřit bezpečně z indukčního kabelu...
(doplněno na základě reakce čtenáře)
Měření výkonu motoru ve vozu-album_pic

!Měření výkonu motoru ve vozu
 


Test provedeme tak, že na absolutní rovině v absolutním bezvětří zařadíme nejnižší rychlostní stupeň, při kterém nám nebudou hrabat kola, rozjedeme se na nejnižší možné otáčky, při kterých nám auto pojede, zmáčkneme record a šlápneme na plyn a maximálně zrychlíme. Zrychlujte až po maximální otáčky kam si troufnete, pak přestaňte nahrávat. Stejnou nahrávku opatřete i v opačném směru pro pozdější korekci případných chyb.

Proč proboha MP3 přehrávač ?

Protože je to malé, relativně levné zařízení, na které lze nahrát mnoho měření. Ta lze pak v klidu domova zpracovat a analyzovat. Pokud to okolnosti nevyžadují, je zbytečné s sebou na měření tahat notebook.

Mně se to s tím MP3 nahráváním nezdá, funguje to ?

Ano, samozřejmě že to spolehlivě funguje. Přerušovač generuje impulzy pro cívku. Za jednu otáčku rozdělovače vygeneruje čtyři impulzy. Odpovídá to dvěma impulzům za otáčku kliky motoru. Pokud bychom uvážili, že měříme motor točící se 10000 otáček, odpovídá to 166 otáčkám za sekundu, to jest 333 impulzů. Pokud při nahrávání použijeme vzorkovací frekvenci 44100kHz, znamená to, že máme k dispozici 44100 vzorků za sekundu, ve kterých můžeme vytvořil 22050 impulzů, což je 66x více, než bychom pro 10000 otáček potřebovali.

A co ta MP3 komprese ?

MP3 komprese nemá na počet a rozmístění impulzů vliv. My potřebujeme o impulzu vědět pouze to, že nastal. Nepotřebujeme znát naprosto přesný průběh.

Až se vám podaří signál přenést do počítače, uvidíte jednotlivé impulzy na cívce :

Měření výkonu motoru ve vozu-kmit

Teorie zpracování

Teď musíme signál nějak zpracovat. Konvertujte jej na MONO 44100Hz 8bitů.

Nyní máme kupu dat v souboru WAV. Ze začátku odečteme 52 bytů, což je hlavička souboru a zbývají nám jen data signálu. V každém bytu máme jednu hodnotu v 1/44100 sekundy. Jak z toho proboha dostaneme otáčky ?

Jednoduše.

Budeme hledat špičky signálu a měřit časovou vzdálenost mezi nimi. Klidová poloha má hodnotu 128, špičku definujeme jako absolutní hodnotu rozdílu signálu proti klidové poloze. Pokud tato absolutní hodnota překročí 64, můžeme předpokládat špičku. Nyní budeme čekat na klidový stav (absolutní hodnota rozdílu signálu a klidového stavu < 10). Těch deset jsme zvolili pro eliminaci možného šumu. Pokud hodnota bude <10 po dobu 20 vzorků, lze předpokládat klidový stav a čekat na další špičku.

Otáčky = 30 / čas mezi impulzy / 44100
(čtyřválec, čtyřtakt, dva impulzy na otáčku)

Mechanické nepřesnosti rozdělovače je nutné kompenzovat průměrováním několika po sobě jdoucích impulzů.

Tak tady víme otáčky a teď musíme zjistit dráhu, kterou jsme urazili...

Otáčky kola = otáčky motoru / stálý převod * převodový poměr rychlosti

Z otáček kola stanovíme jednoduše ujedou dráhu

Dráha = otáčky kola * 3.14 * průměr kola

Takže víme váhu auta, ujetou dráhu a čas...

Nebudu vás více trápit... samozřejmě jsem na výpočet výkonu motoru napsal program :)

DynoAnalyzer

Měření výkonu motoru ve vozu-analyzator
Dyno Analyzer (17.6kb)

Protože mnoho chyb vzniká samotným převodem signálu, vytvořil jsem analyzátor signálu, který vám ukáže průběh otáček v čase. Křivka musí být co nejhladší a bez chyb. Levým a pravým kliknutím myši na grafu vyberete začátek a konec měření (od místa, kde se křivka začne plynule zvedat až k místu ke začne padat). Uložením se signál převede do digitální podoby pro následné zpracování.

DynoAnalyzer 2.1.xx

Měření výkonu motoru ve vozu-shot

DynoAnalyzer 2 je schopný mimo výše popsané vlastnosti spočítat výkon i kroutící moment.

V levé části vidíte graf s otáčkami. Průběh otáček se analyzuje a program stanoví křivku. V pravé části vidíte okamžitě příslušný výkon a kroutící moment.

Dyno Analyzer package 2.1.12 (425.2kb)
Dyno Analyzer package 2.1.13 (426.4kb)
Dyno Analyzer package 2.1.14 (686kb)

Měření výkonu motoru ve vozu-repo

Tento program nadále vyvíjím a zdokonaluji jeho funkce. V budoucnu by měl uměl zpracovat několik měření výkonu a s vhodným měřícím zařízením bude schopný generovat grafy a video s průběhem otáček, rychlosti, zařazeného stupně a okamžitého kroutícího momentu a výkonu v daném čase. Tato verze je zatím ve stádiu vývoje. První testy budou na mé RS, takže je na co se těšit.

Výsledky z Dyno Analyzeru

Rapid - motor favorit 135 - normální vačka - eRková vačka a výměna rozvodů

Měření výkonu motoru ve vozu-rap1 Měření výkonu motoru ve vozu-rap2

!Měření výkonu motoru ve vozu
 
!Měření výkonu motoru ve vozu
 


Tadeáščin heRkules - 110R motor 120

Měření výkonu motoru ve vozu-tad

!Měření výkonu motoru ve vozu
 
!Měření výkonu motoru ve vozu
 


Petrův Kostkáč - 110R motor Schwejko favorit

Měření výkonu motoru ve vozu-!houska

!Měření výkonu motoru ve vozu
 


Sporák - měření na plyn a na benzín - 120L

Měření výkonu motoru ve vozu-plyn Měření výkonu motoru ve vozu-ben

!Měření výkonu motoru ve vozu
 
!Měření výkonu motoru ve vozu
 


StreetDyno

Samozřejmě mimo mou vlastní tvorbu jsou zde i další programy. Například StreetDyno.

Měření výkonu motoru ve vozu-streedyn

Stahuj free StreetDyno (954.1kb)

V programu StreetDyno otevřete buď zdrojový WAV nebo ještě lépe digitální výstupní soubor z DynoAnalyzeru, navolte příslušné hodnoty a generujte graf.

StreetDyno neumí vykreslit grafy s hodnotou kroutícího momentu pod 100Nm !

Měření výkonu motoru ve vozu-kone2

Přeji mnoho úspěchů při ladění motoru a přidávání dalších koní...
Mám problém s formátem WAV

Klikněte na nabídku START, zvolte SPUSTIT a napište SNDREC32 a enter.

Zobrazí se vám malý prográmek ve kterém dáte Soubot>Otevřít a otevřete nahraný wav.

Dále klikněte Soubor>Uložit jako a dole je format a tlačítko Změnit.

Vyberte PCM 44100kHz, 8bit Mono a uložte

Měření výkonu motoru ve vozu-dynoProgram DynoAnalyzer je Freeware, tzn je volně ke stažení a je určen pouze pro osobní potřebu.

Není dovoleno jej využívat ke komerčním účelům, prodávat jej nebo jinak za úplatu šířit či provozovat.

Autor neručí za případné škody vzniklé používáním tohoto programu.

| |

[ Odeslat známému | Verze pro tisk ]
S tímto článkem souvisí
Komentáře

Opiš tento kód (čtyři číslice): do tohoto pole
Celkem záznamů: 189 (Zobrazeno 91-105)
 Cívka03.08.2007 19:59:05 


Místo té cívky by bylo nejlepší použít feritový toriot jako je v tomto článku o výrobě stroboskopu http://www.velorexy.cz/garaz/beton/betonecek/stroboskop-od-kutila-z-dilny-9


58+14 (36)twenty-six (Registrovaný)
    214-576-236 
[ Vulgární ] [ Reagovat ]
 Re:780503.08.2007 19:10:52 


2xBC547, 7805 je 5V stabilizátor

Ta cívka u VF kabelu je několik závitů omotáno na kabelu


4505+8002 (32767)Daves (Administrátor)
     109318615 
[ Vulgární ] [ Reagovat ]
 780503.08.2007 19:03:02 


Prosimtě co je ta 7805? Už jsem to nějak od střední pozapomněl. To je tuším nějaký stabilizátor, ne? A co je tam prosimtě za ty tranzistory? Nějak to nepřačtu.


58+14 (36)twenty-six (Registrovaný)
    214-576-236 
[ Vulgární ] [ Reagovat ]
 Re: Re:MP3 záznamové zařízení03.08.2007 16:06:50 


Díky moc, tomu říkám servis webmastera
Koukám na nové schema a že jsem tak smělý, ta cívka u indukčního kabelu je přesně co ? Je to několik závitů home-made drátu, omotaných kolem kabelu vedoucího od cívky k rozdělovači ? Sorry za mou zabedněnost.


Unregistered
[ Vulgární ] [ Reagovat ]
 Re:MP3 záznamové zařízení03.08.2007 14:28:25 


Možná zkusit tento model http://www.czechcomputer.cz/product.jsp?artno=39310 nebo něco podobného od MicroStar.

Jinak nahoře jsem zveřejnil zapojení pro snímání přímo z indukčního kabelu (takže použitelné téměř pro jakékoliv auto) - to bych se nebál připojit k notebooku.


4505+8002 (32767)Daves (Administrátor)
     109318615 
[ Vulgární ] [ Reagovat ]
 MP3 záznamové zařízení03.08.2007 14:05:43 


Nazdar pánové, u mě funguje vše skvěle, do teď jsem prováděl záznam impulsů přímo do notebooku. Konzultoval jsem to s Davesem, kterej toto nedoporučil, abych si ten novej drahej krám nespálil. OK, řekl jsem si, koupím si nějakej levnej MP3 přehrávač, o kterém je nahoře v článku řeč. Jenže marně pátrám po přehrávači s linkovým audio vstupem, narazil jsem pouze na modely s vestavěným mikrofonem, případně na diktafony, na které lze připojit mikrofon, ale tam je cena cca 2500 Kč. Nejsem v dané oblasti moc sběhlej, na mp3 mám notebook a asi sklidím posměch u odborníků. Prosím poraďte, co tedy pořídit (nějakej basic model do 1GB) - budu to mít jen na měření v autě, na chození se sluchátky mě moc neužije.


Unregistered
[ Vulgární ] [ Reagovat ]
 Re:Naměřené hodnoty31.07.2007 19:44:05 


Pridavam se k debate ohledne DavGot konstanty. Abych se dostal na hodnoty okolo uvadenych vyrobcem, snizil jsem konstantu na 1.2. Jedna se o 100 kW motor se cca 225 Nm. Krivka krouticiho momentu vysla pekne, maximalni vykon byl vsak podle programu posazen o priblizne 200 otacek nize (namereny max vykon byl pri 5100 ot, dle vyrobce by to vsak melo byt pri 5300 ot.)


Unregistered
[ Vulgární ] [ Reagovat ]
 Re:Naměřené hodnoty31.07.2007 09:35:00 


Děkuji za podnětný impulz.

V době, kdy jsem program vyvíjel jsem měl k dispozici pouze pár motorů v rozpětí 30-50kW a jeden motor 80kW. Z těchto motorů jsem nedokázal určit přesnou korekci. Navíc jsem do programu chybně zakompiloval konstantu 1.5 a ztráty 20%. Ztráty se uvažují pro manuální převodovku 15% a konstanta pro motory 30-50 odpovídá přibližně 1.35-1.4. V nové verzi se mi snad podaří tuto konstantu odstranit.

Prosím, pošlete mi soubor měření spolu s popisem auta na email daves@daves.cz

děkuji


4505+8002 (32767)Daves (Administrátor)
     109318615 
[ Vulgární ] [ Reagovat ]
 Naměřené hodnoty31.07.2007 08:56:26 


Chci se zeptat, k čemu slouží konstanta DavGot a proč je nastavená implicitně na 1,5? Abych dosáhl přibližně reálných výsledků, musel jsem konstantu nastavit na 1,0 - poté jsem změřil téměř papírové hodnoty vozu a i průběhy výkonu a krouťáku byly jak vystřižené z dobových prospektů.. Měření jsem prováděl na dvou vozidlech - jedno má psáno 124kW při 7600 - změřil jsem 119kW při 7310, druhé má psáno 92kW při 6600 - změřil jsem 97kW při 6420. Ivoss


Unregistered
[ Vulgární ] [ Reagovat ]
 Re:Měření se zapalováním Lumenition20.07.2007 09:01:50 


Může to být problém. Pošlete mi to co jste změřil mailem, podívám se na to.


4505+8002 (32767)Daves (Administrátor)
     109318615 
[ Vulgární ] [ Reagovat ]
 Měření se zapalováním Lumenition20.07.2007 08:53:37 


Včera jsem provedl další měření, ale stále se mi nedaří vyrobit signál, se kterým by si program rozuměl bez vyhazování velkých nepřesností. Mám modifikovaný rozdělovač, kladívko šlo pryč a místo něj je optočlen a zesilovač od Lumenition (http://www.lumenition.com/PMA50ins.pdf). Není tohle zdroj problému ?


Unregistered
[ Vulgární ] [ Reagovat ]
 Re:Zdrojové kódy19.07.2007 22:01:58 


Poznaj ze zvlnění palubní sítě moment před kompresí a moment zážehu.


4505+8002 (32767)Daves (Administrátor)
     109318615 
[ Vulgární ] [ Reagovat ]
 Re:Zdrojové kódy19.07.2007 21:52:02 


Jo se snímačem kliky by to nebyl problém naměřit, ale když jsem s autem na emisích, tak ten jejich analizér připojej jenom na baterku a v protokolu je pak naměřenej i předstih, tak jak to dělaj?


58+14 (36)twenty-six (Registrovaný)
    214-576-236 
[ Vulgární ] [ Reagovat ]
 Re: Favorit19.07.2007 21:49:57 


Já s tim měřim favorita. Zatim jsem to zkoušel na sériovym motoru http://crt.xf.cz/brzda/2.html . Myslim že to funguje dobře.


58+14 (36)twenty-six (Registrovaný)
    214-576-236 
[ Vulgární ] [ Reagovat ]
 Re:Zdrojové kódy19.07.2007 21:45:34 


Někdo ze zde přítomných už používal zařízení na favoritu i fabii.

Ve vývoji pokračuji vždy, když se něco nového objeví, nebo někdo přijde se signálem, který nejde načít.
Mám v plánu vypustit z měření MP3 a udělat bezpečný a přesný převodník s optočlenem. Kontinuální měření si ale vyžádá přepsání celého programu.
Taktéž bych rád rozchodil nějakou verzi pro PDAčka.

Měření předstihu zatím nelze realizovat, muselo by se přidat čidlo někam na kliku a sledovat polohu kliky.


4505+8002 (32767)Daves (Administrátor)
     109318615 
[ Vulgární ] [ Reagovat ]
Celkem záznamů: 189 (Zobrazeno 91-105)
Copyright 2001-2015
Materiál ze serveru daves.cz nesmí být publikován bez souhlasu autora.
David Spilka (Daves), tel.: 775 328 374, email: pošli email, ICQ: 109318615
Partneři
Čištění klimatizace v autě

Čištění autoklimatizací Praha. Autoservis, kde nebudete dlouho čekat.


Google search

Nenašli jste na těchto stránkách co jste hledali ? Zkuste Google...

Google
Příspěvek
Přihlášení
Jméno:
Heslo:
Vždy přihlásit: Zapomněl jsem heslo
Chci se zaregistrovat
Statistika
Právě prohlíží:88
Právě přihlášeno:0
Dnes návštěv:3517
Celkem návštěv:18934349

Článků:179
Fotografií:4060
Komentářů:1248
Uživatelů:300
Reklama