- Přidat do oblíbených škoda quickbar >> skoda110r.cz | skoda110r.com | skoda100.cz | skodateam.cz | skoda.daves.cz | skoda.virt.cz | techweb 


Zde může být vaše reklama


Ikona stránekHTML kód ikony

Switch to English

Načítám obsah...Vyhledávání
Menu
Foto Tip
!Deník posledních dnů
 

Deník posledních dnů
Naše projekty
ReklamaNavigace

>> Mapa - Domů - Měření výkonu motoru ve vozu <<


 

Měření výkonu motoru ve vozu

 
Autor:
4505+8002 (32767)Daves (Administrátor)
     109318615 
Vytvořeno: 04.04.2006 - Změněno: 15.10.2008
Měření výkonu motoru

Kdo by si nechtěl změřit výkon motoru svého vozu, že ? :-)

Tak se na to vrhnem, ať tomu rozumíte a sami svépomocí to umíte :)

Omáčka

Kdysi (tuším roku 1775) jeden chytrý člověk (tuším pan Watt) představil světu definici práce. Stanovil, že jeden statný kůň je schopný za jednu minutu vyzvednout do vzduchu břemeno o hmotnosti 150 liber a urazí při tom 220 stop. Z toho nám plyne 150 lb x 220 ft / 60 s = 550 ft-lb/s. A z toho plynou naše oblíbené "koně" :)

Za předpokladu, že vaše auto vytáhne 15000 liber za 60 sekund a urazí dráhu 220 stop, pak má sto koní :)

Měření výkonu motoru ve vozu-kone

No... tak jdeme ty koně přepočítat, ne ?

Pokud posuneme nějaký objekt o nějakou vzdálenost, vykonáme práci.

Pokud vykonáme určitou práci za určitý čas, máme určitý výkon.

A jak tedy ten výkon změřit ?

V praxi je používají tři druhy měření výkonu:

1) motorová brzda
Motor je mimo auto a je bržděn systémem, který simuluje odpor motoru v praxi. Nejčastěji se používají rotační vodní brzdy, ale nebudeme se zde zabývat systémem vodní brzdy do detailu. Snímají se otáčky motoru a měří se jeho výkon. Tento výkon je čistý výkon motoru.

2) válcová brzda
Při tomto způsobu měření výkonu zůstavá motor v autě, poháněná kola se postaví na bržděné válce a údaje se snímají z válců. Naměřený výkon motoru ovlivňuje odpor převodovky, rotační hmota kol, odpor alternátoru a dalších zařízení připojených k motoru.

3) reálná brzda
V tomto případě se auto měří přímo na silnici. Systém je hodně podobný měření na rotační brzdě, pouze se auto při měření pohybuje. Naměřený výkon motoru nám ovlivňuje vše uvedené v předchozím případě, navíc pak valivý odpor pneu-vozovka a hlavně odpor vzduchu, který stoupá se čtvercem rychlosti.

Jak na to ?

Jak vidíte, máme tři možnosti. Můžeme si postavit motorovou brzdu, ale popravdě - mně se nechce neustále vyndavat motor z auta, abych si ověřil, že větší tryska v karburátoru přinesla positiva :) Mohli bychom si tedy postavit válcovou brzdu, ale zase nemám tolik místa v garáži, abych tam mohl mít dva válce a i rámus a výfukové splodiny by nenašly pochopení u ostatních obyvatelů. Takže nám nezbyde nic jiného, než využít reálné brzdy a odbrzdit si auto na silnici :)

Sakra... už konečně řekni jak na to :)

Výše jsem zmínil, že práce je posunutí objektu po nějaké dráze a výkon je práce za čas. Pojďme posouvat naše auto a měřit výkon motoru. Jednou veličinou je čas. Ten je neúprosně jasný a neúprosně přesný. Dále bychom potřebovali měřit vzdálenost, po které posunujeme naše auto. Bohužel ve škodovkách není přesný a jednoduchý způsob, jak přesně stanovit ujetou vzdálenost. Jediná přesná veličina kterou můžeme snímat jsou otáčky. Budeme tedy snímat otáčky v čase.

Systém měření výkonu motoru

Abychom je mohli snímat, musíte si postavit následující udělátor.

Jedná se o moji vlastní konstrukci, která by měla fungovat vždy a všude. Kolega Gotrek von Wrschowitz se nechal slyšel, že v rovině teoretické je to nesmyslné zapojení a v rovině praktické je vůbec zázrak, že to funguje. Připouštím, že správně by tam mělo být minimálně o dvě diody a jeden rezistor víc... Avšak kdo šetří, má za tři :)
Obvod používáte na vlastní nebezpečí.

Měření výkonu motoru ve vozu-sema2

Ve schématu vidíte cívku, což je indukční cívka vozu. Je označena kontakty 1 a 15. Zakreslený spínač je kladívko v rozdělovači a přerušuje proud do cívky. Paralelně na cívku jsou připojeny přes odpor dvě diody. Dioda má tu vlastnost, že propouští proud pouze v jednom směru. My však využijeme jinou její vlastnost a sice že za každého proudu je na křemíkové diodě úbytek napětí vždy cca 0.7V. Pokud bude kladívko sepnuté, bude svítivá dioda napájena přes odpor z autobaterie. Jakmile dojde k rozepnutí, cívka nám díky indukci vydá záporný impulz. Z jedné diody pak budeme zaznamenávat signál. Já pro zaznamenávání použil MP3 přehrávač, protože je malý a přenosný. Můžete však použít i notebook, nebo jakékoliv jiné audio záznamové zařízení.

Následující schéma vám pomůže, pokud chcete měřit bezpečně z indukčního kabelu...
(doplněno na základě reakce čtenáře)
Měření výkonu motoru ve vozu-album_pic

!Měření výkonu motoru ve vozu
 


Test provedeme tak, že na absolutní rovině v absolutním bezvětří zařadíme nejnižší rychlostní stupeň, při kterém nám nebudou hrabat kola, rozjedeme se na nejnižší možné otáčky, při kterých nám auto pojede, zmáčkneme record a šlápneme na plyn a maximálně zrychlíme. Zrychlujte až po maximální otáčky kam si troufnete, pak přestaňte nahrávat. Stejnou nahrávku opatřete i v opačném směru pro pozdější korekci případných chyb.

Proč proboha MP3 přehrávač ?

Protože je to malé, relativně levné zařízení, na které lze nahrát mnoho měření. Ta lze pak v klidu domova zpracovat a analyzovat. Pokud to okolnosti nevyžadují, je zbytečné s sebou na měření tahat notebook.

Mně se to s tím MP3 nahráváním nezdá, funguje to ?

Ano, samozřejmě že to spolehlivě funguje. Přerušovač generuje impulzy pro cívku. Za jednu otáčku rozdělovače vygeneruje čtyři impulzy. Odpovídá to dvěma impulzům za otáčku kliky motoru. Pokud bychom uvážili, že měříme motor točící se 10000 otáček, odpovídá to 166 otáčkám za sekundu, to jest 333 impulzů. Pokud při nahrávání použijeme vzorkovací frekvenci 44100kHz, znamená to, že máme k dispozici 44100 vzorků za sekundu, ve kterých můžeme vytvořil 22050 impulzů, což je 66x více, než bychom pro 10000 otáček potřebovali.

A co ta MP3 komprese ?

MP3 komprese nemá na počet a rozmístění impulzů vliv. My potřebujeme o impulzu vědět pouze to, že nastal. Nepotřebujeme znát naprosto přesný průběh.

Až se vám podaří signál přenést do počítače, uvidíte jednotlivé impulzy na cívce :

Měření výkonu motoru ve vozu-kmit

Teorie zpracování

Teď musíme signál nějak zpracovat. Konvertujte jej na MONO 44100Hz 8bitů.

Nyní máme kupu dat v souboru WAV. Ze začátku odečteme 52 bytů, což je hlavička souboru a zbývají nám jen data signálu. V každém bytu máme jednu hodnotu v 1/44100 sekundy. Jak z toho proboha dostaneme otáčky ?

Jednoduše.

Budeme hledat špičky signálu a měřit časovou vzdálenost mezi nimi. Klidová poloha má hodnotu 128, špičku definujeme jako absolutní hodnotu rozdílu signálu proti klidové poloze. Pokud tato absolutní hodnota překročí 64, můžeme předpokládat špičku. Nyní budeme čekat na klidový stav (absolutní hodnota rozdílu signálu a klidového stavu < 10). Těch deset jsme zvolili pro eliminaci možného šumu. Pokud hodnota bude <10 po dobu 20 vzorků, lze předpokládat klidový stav a čekat na další špičku.

Otáčky = 30 / čas mezi impulzy / 44100
(čtyřválec, čtyřtakt, dva impulzy na otáčku)

Mechanické nepřesnosti rozdělovače je nutné kompenzovat průměrováním několika po sobě jdoucích impulzů.

Tak tady víme otáčky a teď musíme zjistit dráhu, kterou jsme urazili...

Otáčky kola = otáčky motoru / stálý převod * převodový poměr rychlosti

Z otáček kola stanovíme jednoduše ujedou dráhu

Dráha = otáčky kola * 3.14 * průměr kola

Takže víme váhu auta, ujetou dráhu a čas...

Nebudu vás více trápit... samozřejmě jsem na výpočet výkonu motoru napsal program :)

DynoAnalyzer

Měření výkonu motoru ve vozu-analyzator
Dyno Analyzer (17.6kb)

Protože mnoho chyb vzniká samotným převodem signálu, vytvořil jsem analyzátor signálu, který vám ukáže průběh otáček v čase. Křivka musí být co nejhladší a bez chyb. Levým a pravým kliknutím myši na grafu vyberete začátek a konec měření (od místa, kde se křivka začne plynule zvedat až k místu ke začne padat). Uložením se signál převede do digitální podoby pro následné zpracování.

DynoAnalyzer 2.1.xx

Měření výkonu motoru ve vozu-shot

DynoAnalyzer 2 je schopný mimo výše popsané vlastnosti spočítat výkon i kroutící moment.

V levé části vidíte graf s otáčkami. Průběh otáček se analyzuje a program stanoví křivku. V pravé části vidíte okamžitě příslušný výkon a kroutící moment.

Dyno Analyzer package 2.1.12 (425.2kb)
Dyno Analyzer package 2.1.13 (426.4kb)
Dyno Analyzer package 2.1.14 (686kb)

Měření výkonu motoru ve vozu-repo

Tento program nadále vyvíjím a zdokonaluji jeho funkce. V budoucnu by měl uměl zpracovat několik měření výkonu a s vhodným měřícím zařízením bude schopný generovat grafy a video s průběhem otáček, rychlosti, zařazeného stupně a okamžitého kroutícího momentu a výkonu v daném čase. Tato verze je zatím ve stádiu vývoje. První testy budou na mé RS, takže je na co se těšit.

Výsledky z Dyno Analyzeru

Rapid - motor favorit 135 - normální vačka - eRková vačka a výměna rozvodů

Měření výkonu motoru ve vozu-rap1 Měření výkonu motoru ve vozu-rap2

!Měření výkonu motoru ve vozu
 
!Měření výkonu motoru ve vozu
 


Tadeáščin heRkules - 110R motor 120

Měření výkonu motoru ve vozu-tad

!Měření výkonu motoru ve vozu
 
!Měření výkonu motoru ve vozu
 


Petrův Kostkáč - 110R motor Schwejko favorit

Měření výkonu motoru ve vozu-!houska

!Měření výkonu motoru ve vozu
 


Sporák - měření na plyn a na benzín - 120L

Měření výkonu motoru ve vozu-plyn Měření výkonu motoru ve vozu-ben

!Měření výkonu motoru ve vozu
 
!Měření výkonu motoru ve vozu
 


StreetDyno

Samozřejmě mimo mou vlastní tvorbu jsou zde i další programy. Například StreetDyno.

Měření výkonu motoru ve vozu-streedyn

Stahuj free StreetDyno (954.1kb)

V programu StreetDyno otevřete buď zdrojový WAV nebo ještě lépe digitální výstupní soubor z DynoAnalyzeru, navolte příslušné hodnoty a generujte graf.

StreetDyno neumí vykreslit grafy s hodnotou kroutícího momentu pod 100Nm !

Měření výkonu motoru ve vozu-kone2

Přeji mnoho úspěchů při ladění motoru a přidávání dalších koní...
Mám problém s formátem WAV

Klikněte na nabídku START, zvolte SPUSTIT a napište SNDREC32 a enter.

Zobrazí se vám malý prográmek ve kterém dáte Soubot>Otevřít a otevřete nahraný wav.

Dále klikněte Soubor>Uložit jako a dole je format a tlačítko Změnit.

Vyberte PCM 44100kHz, 8bit Mono a uložte

Měření výkonu motoru ve vozu-dynoProgram DynoAnalyzer je Freeware, tzn je volně ke stažení a je určen pouze pro osobní potřebu.

Není dovoleno jej využívat ke komerčním účelům, prodávat jej nebo jinak za úplatu šířit či provozovat.

Autor neručí za případné škody vzniklé používáním tohoto programu.

| |

[ Odeslat známému | Verze pro tisk ]
S tímto článkem souvisí
Komentáře

Opiš tento kód (čtyři číslice): do tohoto pole
Celkem záznamů: 189 (Zobrazeno 31-45)
 02.05.2009 21:35:43 


čau, mam menší problém, když se program spustí na monitoru který zvládá jenom 800x600 (starý notebok), tak néni vydět celý, ale je oříznutý. Nešlo by to udělat aby to šlo posunovat do stran a svisle, něco jako třeba v prohlížečí když posunuješ stránku. Dík


Unregistered
[ Vulgární ] [ Reagovat ]
 Re:VAG-Scope a Dyno Analyser14.04.2009 10:37:39 


Určitě šly.


4505+8002 (32767)Daves (Administrátor)
     109318615 
[ Vulgární ] [ Reagovat ]
 VAG-Scope a Dyno Analyser14.04.2009 10:34:12 


nešly by použít data zaznamené z VAG-Acope k výpočtu výkonu ? http://www.ross-tech.com/vag-scope/


Unregistered
[ Vulgární ] [ Reagovat ]
 Re:něco lepšího...11.02.2009 18:48:05 


Nejlepší by bylo rovnou připojit do PC, třeba přes COM port, nebo USB a aby program zobrazoval aktuální informace, jako je rychlost, otáčky. Ale nejsem jsi jistej jak by to reagovalo na různý předstih v různých otáčkách, jestli by to nezkreslovalo informace. Každopádně jestli by to fungovalo dobře, byla by to bomba


Unregistered
[ Vulgární ] [ Reagovat ]
 Re:něco lepšího...03.02.2009 22:02:34 


Užitečná informace. Co to dotáhnout do konce, impulzy rovnou zaznamenávat na paměť a přes nějaké rozhraní pak vysypat do programu ?


4505+8002 (32767)Daves (Administrátor)
     109318615 
[ Vulgární ] [ Reagovat ]
 Re:Motokára03.02.2009 21:59:56 


Počet impulzů je vstupní parametr, takže tam problém není. Výkon motoru také není limitující, graf se přizpůsobuje rozsahu. Obvod kola se také zadává, takže tam také problém nebude. Spíš je potřeba znát převodový poměr a poprat se s odporem vzduchu. Pro porovnávání měření to ale nebude rozhodující. Pokud objevíte nějaký problém, ozvěte se. Pokud to bude rozumné, můžu program upravit.


4505+8002 (32767)Daves (Administrátor)
     109318615 
[ Vulgární ] [ Reagovat ]
 něco lepšího...03.02.2009 20:49:58 


Kdo by chtěl mít univerzální adaptér na měření krom karbecu i na Favorita / Feldu BMM , ale v jednom i možnost na MPI, to vše v jednom, může se mi ozvat na minolta1@cninet.cz . Udělal jsem si složitější přípravek s procesorem, který vhodně vybírá impulsy pro nastavený systém, aby se do mp3 nahrávaly jen správné impulsy, bez rušení a bez zákmitů.
Svým přípravkem bez problémů už můžu měřit v podstatě všechny známé auta, od Š120, přes FA všech modelů až po všechny 1,3 Feldy a to s jistým výsledkem vždy. Takže žádné laborování a zkoušení nahrávání dokola... Zdraví vás Zdeněk


Unregistered
[ Vulgární ] [ Reagovat ]
 Motokára03.02.2009 15:00:14 


Ahoj, rád bych to použil proměření výkonu motokáry, ale shledávám 3 problémy, motokára dává jenom 1 impuls na otáčku, výkon motoru je menší - cca 15-20 kW a má malé pneu, které mají obvod cca 90 cm, - jak to tam zadat aby to dalo nějaké slušné výsledky? Nepotřebuji tak přesně hodnotu výkonu, stačí k naladění motoru jednotlivé výsledky, které bude možno porovnat s různým nastavením.


Unregistered
[ Vulgární ] [ Reagovat ]
 Re:14.01.2009 14:03:54 


jednoduché , koukni se jakou rychlostí jedeš při 2000ot/min , kolik při např 3t atd , čím víckrát změříš tím líp , spočítej si obvod kola (máš dráhu jakou ujedeš na 1 otočení ) z rychlosti při měřených otáčkách si vypočítej kolik otáček se ti točí poloosa a pak vyděl otáčky motoru otáčkama poloosy = máš celkový převodový poměr na ten který kvalt . to je dostačující pro zadání do anadyna , pokud to chceš rozdělit tak uvažuj že většinou je koncový převod cca 3,75-4,0 takže to můžeš podělit ještě tím a máš hodnoty do obou oken . čím víc měření tím blíž se dostaneš ke skutečnosti


Unregistered
[ Vulgární ] [ Reagovat ]
 02.12.2008 19:58:05 


Čau, před měsícem jsem ti posílal svuj vzorek měření na mail (muj mail je hrdina315@seznam.cz) a popisoval jsem ti problém se zobrazením grafu s malím výkonem, ty jsi my odepsal že až se k tomu dostaneš tak se na to koukneš. Jen se chci zeptat jestli jsi na to nezapoměl, nebo jsi jen ještě neměl čas. Dík


Unregistered
[ Vulgární ] [ Reagovat ]
 pěkně pěkně20.11.2008 16:32:24 


jj tohle se mi moc pozdává... jen koukám, že se zadává čelní plocha vozidla... a tak mě napadá jestli nepotřebuje ještě program pro správný výpočet odporu vzduchu ještě součinitel airodynamického tvaru vozidla Cx?.....


Unregistered
[ Vulgární ] [ Reagovat ]
 09.11.2008 19:57:08 


Našel by se někdo, kdo by za rozumný peníz sestavil přístroj podle druhého schematu? Kdyžtak mi napište na jak.smid@seznam.cz děkuji.


Unregistered
[ Vulgární ] [ Reagovat ]
 28.10.2008 18:07:17 


Ještě mě napadla jedna věc , protože mám ABS, šlo by to napíchnout na hallový čidlo na kole.. potom by se měz zadat převod 1:1?? nějak by to jít mělo ne?
Ale stejně bych to chtěl ladit i na motorce a tam abs nemám a stejně tak neznám hodnoty převodovky...


Unregistered
[ Vulgární ] [ Reagovat ]
 28.10.2008 14:11:49 


už to funguje, díky..
Mám ale problém, v manuále se mi nepodařilo zjistit poměry převodů... vůbec nevím jak to vypátrat...Unregistered
[ Vulgární ] [ Reagovat ]
 Re:download27.10.2008 15:25:52 


Použij nějaký download manager, tak jak je popsáno u stahování. Soubory na serveru jsou v pořádku.


4505+8002 (32767)Daves (Administrátor)
     109318615 
[ Vulgární ] [ Reagovat ]
Celkem záznamů: 189 (Zobrazeno 31-45)
Copyright 2001-2015
Materiál ze serveru daves.cz nesmí být publikován bez souhlasu autora.
David Spilka (Daves), tel.: 775 328 374, email: pošli email, ICQ: 109318615
Partneři
Čištění klimatizace v autě

Čištění autoklimatizací Praha. Autoservis, kde nebudete dlouho čekat.


Google search

Nenašli jste na těchto stránkách co jste hledali ? Zkuste Google...

Google
Příspěvek
Přihlášení
Jméno:
Heslo:
Vždy přihlásit: Zapomněl jsem heslo
Chci se zaregistrovat
Statistika
Právě prohlíží:88
Právě přihlášeno:0
Dnes návštěv:3517
Celkem návštěv:18934349

Článků:179
Fotografií:4060
Komentářů:1248
Uživatelů:300
Reklama