- Přidat do oblíbených škoda quickbar >> skoda110r.cz | skoda110r.com | skoda100.cz | skodateam.cz | skoda.daves.cz | skoda.virt.cz | techweb 


Zde může být vaše reklama


Ikona stránekHTML kód ikony

Switch to English

Načítám obsah...Vyhledávání
Menu
Foto Tip
!Deník posledních dnů
 

Deník posledních dnů
Naše projekty
ReklamaNavigace

>> Mapa - Domů - Měření výkonu motoru ve vozu <<


 

Měření výkonu motoru ve vozu

 
Autor:
4505+8002 (32767)Daves (Administrátor)
     109318615 
Vytvořeno: 04.04.2006 - Změněno: 15.10.2008
Měření výkonu motoru

Kdo by si nechtěl změřit výkon motoru svého vozu, že ? :-)

Tak se na to vrhnem, ať tomu rozumíte a sami svépomocí to umíte :)

Omáčka

Kdysi (tuším roku 1775) jeden chytrý člověk (tuším pan Watt) představil světu definici práce. Stanovil, že jeden statný kůň je schopný za jednu minutu vyzvednout do vzduchu břemeno o hmotnosti 150 liber a urazí při tom 220 stop. Z toho nám plyne 150 lb x 220 ft / 60 s = 550 ft-lb/s. A z toho plynou naše oblíbené "koně" :)

Za předpokladu, že vaše auto vytáhne 15000 liber za 60 sekund a urazí dráhu 220 stop, pak má sto koní :)

Měření výkonu motoru ve vozu-kone

No... tak jdeme ty koně přepočítat, ne ?

Pokud posuneme nějaký objekt o nějakou vzdálenost, vykonáme práci.

Pokud vykonáme určitou práci za určitý čas, máme určitý výkon.

A jak tedy ten výkon změřit ?

V praxi je používají tři druhy měření výkonu:

1) motorová brzda
Motor je mimo auto a je bržděn systémem, který simuluje odpor motoru v praxi. Nejčastěji se používají rotační vodní brzdy, ale nebudeme se zde zabývat systémem vodní brzdy do detailu. Snímají se otáčky motoru a měří se jeho výkon. Tento výkon je čistý výkon motoru.

2) válcová brzda
Při tomto způsobu měření výkonu zůstavá motor v autě, poháněná kola se postaví na bržděné válce a údaje se snímají z válců. Naměřený výkon motoru ovlivňuje odpor převodovky, rotační hmota kol, odpor alternátoru a dalších zařízení připojených k motoru.

3) reálná brzda
V tomto případě se auto měří přímo na silnici. Systém je hodně podobný měření na rotační brzdě, pouze se auto při měření pohybuje. Naměřený výkon motoru nám ovlivňuje vše uvedené v předchozím případě, navíc pak valivý odpor pneu-vozovka a hlavně odpor vzduchu, který stoupá se čtvercem rychlosti.

Jak na to ?

Jak vidíte, máme tři možnosti. Můžeme si postavit motorovou brzdu, ale popravdě - mně se nechce neustále vyndavat motor z auta, abych si ověřil, že větší tryska v karburátoru přinesla positiva :) Mohli bychom si tedy postavit válcovou brzdu, ale zase nemám tolik místa v garáži, abych tam mohl mít dva válce a i rámus a výfukové splodiny by nenašly pochopení u ostatních obyvatelů. Takže nám nezbyde nic jiného, než využít reálné brzdy a odbrzdit si auto na silnici :)

Sakra... už konečně řekni jak na to :)

Výše jsem zmínil, že práce je posunutí objektu po nějaké dráze a výkon je práce za čas. Pojďme posouvat naše auto a měřit výkon motoru. Jednou veličinou je čas. Ten je neúprosně jasný a neúprosně přesný. Dále bychom potřebovali měřit vzdálenost, po které posunujeme naše auto. Bohužel ve škodovkách není přesný a jednoduchý způsob, jak přesně stanovit ujetou vzdálenost. Jediná přesná veličina kterou můžeme snímat jsou otáčky. Budeme tedy snímat otáčky v čase.

Systém měření výkonu motoru

Abychom je mohli snímat, musíte si postavit následující udělátor.

Jedná se o moji vlastní konstrukci, která by měla fungovat vždy a všude. Kolega Gotrek von Wrschowitz se nechal slyšel, že v rovině teoretické je to nesmyslné zapojení a v rovině praktické je vůbec zázrak, že to funguje. Připouštím, že správně by tam mělo být minimálně o dvě diody a jeden rezistor víc... Avšak kdo šetří, má za tři :)
Obvod používáte na vlastní nebezpečí.

Měření výkonu motoru ve vozu-sema2

Ve schématu vidíte cívku, což je indukční cívka vozu. Je označena kontakty 1 a 15. Zakreslený spínač je kladívko v rozdělovači a přerušuje proud do cívky. Paralelně na cívku jsou připojeny přes odpor dvě diody. Dioda má tu vlastnost, že propouští proud pouze v jednom směru. My však využijeme jinou její vlastnost a sice že za každého proudu je na křemíkové diodě úbytek napětí vždy cca 0.7V. Pokud bude kladívko sepnuté, bude svítivá dioda napájena přes odpor z autobaterie. Jakmile dojde k rozepnutí, cívka nám díky indukci vydá záporný impulz. Z jedné diody pak budeme zaznamenávat signál. Já pro zaznamenávání použil MP3 přehrávač, protože je malý a přenosný. Můžete však použít i notebook, nebo jakékoliv jiné audio záznamové zařízení.

Následující schéma vám pomůže, pokud chcete měřit bezpečně z indukčního kabelu...
(doplněno na základě reakce čtenáře)
Měření výkonu motoru ve vozu-album_pic

!Měření výkonu motoru ve vozu
 


Test provedeme tak, že na absolutní rovině v absolutním bezvětří zařadíme nejnižší rychlostní stupeň, při kterém nám nebudou hrabat kola, rozjedeme se na nejnižší možné otáčky, při kterých nám auto pojede, zmáčkneme record a šlápneme na plyn a maximálně zrychlíme. Zrychlujte až po maximální otáčky kam si troufnete, pak přestaňte nahrávat. Stejnou nahrávku opatřete i v opačném směru pro pozdější korekci případných chyb.

Proč proboha MP3 přehrávač ?

Protože je to malé, relativně levné zařízení, na které lze nahrát mnoho měření. Ta lze pak v klidu domova zpracovat a analyzovat. Pokud to okolnosti nevyžadují, je zbytečné s sebou na měření tahat notebook.

Mně se to s tím MP3 nahráváním nezdá, funguje to ?

Ano, samozřejmě že to spolehlivě funguje. Přerušovač generuje impulzy pro cívku. Za jednu otáčku rozdělovače vygeneruje čtyři impulzy. Odpovídá to dvěma impulzům za otáčku kliky motoru. Pokud bychom uvážili, že měříme motor točící se 10000 otáček, odpovídá to 166 otáčkám za sekundu, to jest 333 impulzů. Pokud při nahrávání použijeme vzorkovací frekvenci 44100kHz, znamená to, že máme k dispozici 44100 vzorků za sekundu, ve kterých můžeme vytvořil 22050 impulzů, což je 66x více, než bychom pro 10000 otáček potřebovali.

A co ta MP3 komprese ?

MP3 komprese nemá na počet a rozmístění impulzů vliv. My potřebujeme o impulzu vědět pouze to, že nastal. Nepotřebujeme znát naprosto přesný průběh.

Až se vám podaří signál přenést do počítače, uvidíte jednotlivé impulzy na cívce :

Měření výkonu motoru ve vozu-kmit

Teorie zpracování

Teď musíme signál nějak zpracovat. Konvertujte jej na MONO 44100Hz 8bitů.

Nyní máme kupu dat v souboru WAV. Ze začátku odečteme 52 bytů, což je hlavička souboru a zbývají nám jen data signálu. V každém bytu máme jednu hodnotu v 1/44100 sekundy. Jak z toho proboha dostaneme otáčky ?

Jednoduše.

Budeme hledat špičky signálu a měřit časovou vzdálenost mezi nimi. Klidová poloha má hodnotu 128, špičku definujeme jako absolutní hodnotu rozdílu signálu proti klidové poloze. Pokud tato absolutní hodnota překročí 64, můžeme předpokládat špičku. Nyní budeme čekat na klidový stav (absolutní hodnota rozdílu signálu a klidového stavu < 10). Těch deset jsme zvolili pro eliminaci možného šumu. Pokud hodnota bude <10 po dobu 20 vzorků, lze předpokládat klidový stav a čekat na další špičku.

Otáčky = 30 / čas mezi impulzy / 44100
(čtyřválec, čtyřtakt, dva impulzy na otáčku)

Mechanické nepřesnosti rozdělovače je nutné kompenzovat průměrováním několika po sobě jdoucích impulzů.

Tak tady víme otáčky a teď musíme zjistit dráhu, kterou jsme urazili...

Otáčky kola = otáčky motoru / stálý převod * převodový poměr rychlosti

Z otáček kola stanovíme jednoduše ujedou dráhu

Dráha = otáčky kola * 3.14 * průměr kola

Takže víme váhu auta, ujetou dráhu a čas...

Nebudu vás více trápit... samozřejmě jsem na výpočet výkonu motoru napsal program :)

DynoAnalyzer

Měření výkonu motoru ve vozu-analyzator
Dyno Analyzer (17.6kb)

Protože mnoho chyb vzniká samotným převodem signálu, vytvořil jsem analyzátor signálu, který vám ukáže průběh otáček v čase. Křivka musí být co nejhladší a bez chyb. Levým a pravým kliknutím myši na grafu vyberete začátek a konec měření (od místa, kde se křivka začne plynule zvedat až k místu ke začne padat). Uložením se signál převede do digitální podoby pro následné zpracování.

DynoAnalyzer 2.1.xx

Měření výkonu motoru ve vozu-shot

DynoAnalyzer 2 je schopný mimo výše popsané vlastnosti spočítat výkon i kroutící moment.

V levé části vidíte graf s otáčkami. Průběh otáček se analyzuje a program stanoví křivku. V pravé části vidíte okamžitě příslušný výkon a kroutící moment.

Dyno Analyzer package 2.1.12 (425.2kb)
Dyno Analyzer package 2.1.13 (426.4kb)
Dyno Analyzer package 2.1.14 (686kb)

Měření výkonu motoru ve vozu-repo

Tento program nadále vyvíjím a zdokonaluji jeho funkce. V budoucnu by měl uměl zpracovat několik měření výkonu a s vhodným měřícím zařízením bude schopný generovat grafy a video s průběhem otáček, rychlosti, zařazeného stupně a okamžitého kroutícího momentu a výkonu v daném čase. Tato verze je zatím ve stádiu vývoje. První testy budou na mé RS, takže je na co se těšit.

Výsledky z Dyno Analyzeru

Rapid - motor favorit 135 - normální vačka - eRková vačka a výměna rozvodů

Měření výkonu motoru ve vozu-rap1 Měření výkonu motoru ve vozu-rap2

!Měření výkonu motoru ve vozu
 
!Měření výkonu motoru ve vozu
 


Tadeáščin heRkules - 110R motor 120

Měření výkonu motoru ve vozu-tad

!Měření výkonu motoru ve vozu
 
!Měření výkonu motoru ve vozu
 


Petrův Kostkáč - 110R motor Schwejko favorit

Měření výkonu motoru ve vozu-!houska

!Měření výkonu motoru ve vozu
 


Sporák - měření na plyn a na benzín - 120L

Měření výkonu motoru ve vozu-plyn Měření výkonu motoru ve vozu-ben

!Měření výkonu motoru ve vozu
 
!Měření výkonu motoru ve vozu
 


StreetDyno

Samozřejmě mimo mou vlastní tvorbu jsou zde i další programy. Například StreetDyno.

Měření výkonu motoru ve vozu-streedyn

Stahuj free StreetDyno (954.1kb)

V programu StreetDyno otevřete buď zdrojový WAV nebo ještě lépe digitální výstupní soubor z DynoAnalyzeru, navolte příslušné hodnoty a generujte graf.

StreetDyno neumí vykreslit grafy s hodnotou kroutícího momentu pod 100Nm !

Měření výkonu motoru ve vozu-kone2

Přeji mnoho úspěchů při ladění motoru a přidávání dalších koní...
Mám problém s formátem WAV

Klikněte na nabídku START, zvolte SPUSTIT a napište SNDREC32 a enter.

Zobrazí se vám malý prográmek ve kterém dáte Soubot>Otevřít a otevřete nahraný wav.

Dále klikněte Soubor>Uložit jako a dole je format a tlačítko Změnit.

Vyberte PCM 44100kHz, 8bit Mono a uložte

Měření výkonu motoru ve vozu-dynoProgram DynoAnalyzer je Freeware, tzn je volně ke stažení a je určen pouze pro osobní potřebu.

Není dovoleno jej využívat ke komerčním účelům, prodávat jej nebo jinak za úplatu šířit či provozovat.

Autor neručí za případné škody vzniklé používáním tohoto programu.

| |

[ Odeslat známému | Verze pro tisk ]
S tímto článkem souvisí
Komentáře

Opiš tento kód (čtyři číslice): do tohoto pole
Celkem záznamů: 189 [ Zobrazit 15 ]
 12.12.2014 19:32:41 


Zdravim, chtel bych se zeptat jestli je mozne tutim zpusobem zjistit vykon u meho motoru kdyz tam misto rozdelovace mam takovy modul od firmy ignitech... V podstate se jedna o bezkontakti zapalovani na remenici klikovky mam pridelany vypalek ze ktereho cidlo snima otacky motoru neco jako halak pak je tam nejaka jejich jednotka a dve civky ze kterych jdou kabely na svicky


Unregistered
[ Vulgární ] [ Reagovat ]
 Re:požární stříkačka10.07.2014 12:08:01 


jo tak strikacky ... a pozarni )))


Unregistered
[ Vulgární ] [ Reagovat ]
 Re:Schéma31.03.2014 20:22:36 


Ok, takže spojení bude: na 15ku pichnu tu stranu kde je rezistor a na 1čku pichnu druhou. to je vše?


Unregistered
[ Vulgární ] [ Reagovat ]
 Re:Schéma31.03.2014 19:39:12 


Vodivě. Na rozdělovači se spíná jen 12V. 10kV vzniká na středním vývodu z cívky.


4505+8002 (32767)Daves (Administrátor)
     109318615 
[ Vulgární ] [ Reagovat ]
 Schéma31.03.2014 19:15:05 


Zdravím, nejsem moc znalý obvodů, proto nechápu jak mám ty konce zapojit na baterii a rozdělovač. Předpokládám, že vodivě ne, když se spínají napětí 10kV na rozdělovači. Může mi to prosím někdo polopaticky popsat? Mám v plánu sestavit první verzi schématu. Děkuji
S pozdrvem Adam


Unregistered
[ Vulgární ] [ Reagovat ]
 Re:Počet impulzů09.03.2014 23:50:00 


Ten soubor na můj mail, mrknu na něj.


4505+8002 (32767)Daves (Administrátor)
     109318615 
[ Vulgární ] [ Reagovat ]
 Počet impulzů09.03.2014 23:47:39 


Já se s tim nějak nemůžu domluvit. Mám kontaktní verzi a měřím na feldě 1.3 MPi na zapalovací liště - na kontaktech pod záslepkou s logem champion, což je vlastně už přímo na cívky, takže by to mělo bejt stejný jako u klasickýho rozdělovače. Akorát zatímco u klasiky je 2 impulzy za otáčku, tak tady je jeden (snímám půlku válců). Jenže z toho lezou nesmysly. Rozsah otáček v grafu úplně jinde než v reálu - 1200-2000 přitom jsem točil do omezovače a žádným hraním s hodnotama jsem to nedohonil - až na jednu u který bych to zrovna nečekal. Realitě to začne odpovídat při nastavení 0,333 impulzů za otáčku - dobrej nesmysl, co? Pak už konečně lezou uvěřitelný hodnoty jak výkonu tak momentu a křivka končí v 6000 kde je omezovač, čili správně. Ale zase začíná někde ve 3000 když měřim od cca 1200, takže neni správnej průběh. Nějaký nápady?


Unregistered
[ Vulgární ] [ Reagovat ]
 Re:17.02.2014 18:25:23 


Pro 2T je to shodné, pouze počet impulzů na otáčku je jiný.


4505+8002 (32767)Daves (Administrátor)
     109318615 
[ Vulgární ] [ Reagovat ]
 17.02.2014 18:02:50 


Zdravim potřoboval bych poradit stavím tohle zařizení a přemýslim jak by se to dalo předělat na 2t motor jde mi pouze o pruběch nepotřebuju vedet přesné hodnoty jen porovnaní pruběhu dekuju za kazdou radu.


Unregistered
[ Vulgární ] [ Reagovat ]
 Alternativa interfejsu pro bojácné kutily03.01.2013 23:06:01 


Ahojte.

Vymyslel jsem řešení, že vezmu reproduktorek z PC, přes omezovací odpor ho připojím na cívku a hadrem ho smotám s mobilem - ten je pro mne nejpoužitelnější. Záznam zvuku má normálně přes mikrofon a hadr by měl tlumit okolní hluk. Vzhledem k minimální zvdálenosti by mobil neměl "slyšet" nic, než drkotání repráčku.

Jak to sežere SW? Má smysl, abych to zkoušel prakticky v autě?


Unregistered
[ Vulgární ] [ Reagovat ]
 Re:požární stříkačka24.05.2012 21:41:33 


No, určitě půjde určit průběh kroutícího momentu a výkonu. Také půjde porovnávat před a po úpravě. Ale změřit nějakou konkrétní hodnotu nepůjde. Do programu se zadává váha vozu a podobně. Muselo by se to nějakým způsobem přepočítat na odpor vody. Případně nakalibrovat podle stříkačky, u které je známý výkon.


4505+8002 (32767)Daves (Administrátor)
     109318615 
[ Vulgární ] [ Reagovat ]
 požární stříkačka24.05.2012 18:56:31 


Zdravím, jak tak čtu, tak by měl být program schopen určit i výkon motoru požární stříkačky, že? Možná hloupý dotaz, ale jsem jen ženská


Unregistered
[ Vulgární ] [ Reagovat ]
 Re:Měření pomocí telefonu?07.05.2012 15:44:51 


ještě jsem zapomněl, že co jsem koukal, pár aplikací na toto téma existuje, ale většinou si autoři nechávají zaplatit, a přitom využívají pouze akcelerometr - což mi díky vibracím, kterým se člověk v autě nevyhne, připadá jako dost nepřesná metoda


Unregistered
[ Vulgární ] [ Reagovat ]
 Měření pomocí telefonu?07.05.2012 15:42:22 


Ahoj, nemáš náhodou zkušenosti s programováním Android aplikací?

Napadlo mě, že dnes má skoro každý smartphone akcelerometr a GPS modul - pomocí těchto veličin by se teoreticky dalo měřit poměrně přesně bez nutnosti vyrábět krabičky tím, že by se jednoduše měřila akcelerace, korigovalo se to měřením rychlosti a nakonec by se určily ztráty tím, že by se auto nechalo zpomalit s vyšlápnutou spojkou... Snad to není velká blbost Díky, Honza


Unregistered
[ Vulgární ] [ Reagovat ]
 Krabicka29.02.2012 10:21:53 


Nemá někdo na prodej tu krabičku? (udělanaj ten tišťák) Díky Pavel
kdyztak pište na: pavel (zavináč) tuv-sud.cz


Unregistered
[ Vulgární ] [ Reagovat ]
 nefunguje13.05.2011 21:16:42 


Ahoj, postavil jsem si to udělátko na měření z indukčního kabelu, ale to, co mi z toho leze program nepobere....poradí někdo?? Díky
http://www.ulozto.cz/8993408/test-vykonu-wav


Unregistered
[ Vulgární ] [ Reagovat ]
 Uložení konfigurace16.06.2010 08:25:41 


Čau, mám další prosbu:
1- nedá se nějak uložit zadané hodnoty převodů, hmotnost apod.?
2- Program slouží především k porovnávání dvou stavů, před úpravou a po úpravě motoru nebo řízení. Je velká škoda, že se nedají otevřít 2 křivky přes sebe.. dobře program lze otevřít několikrát, ale pak si zase musím neustále přepisovat ty hodnoty..
Díky Jurawood..

edit: sypu si popel na hlavu, data se dají uložit a zpracovávat jinde ..


Unregistered
[ Vulgární ] [ Reagovat ]
 19.05.2010 00:38:46 


Zdravim, bude sa dat zmerat vykon cez tento program aj u motocykla? a pocet taktov sa da nastavit cez pocet impulzov za otacku? ...dakujem


Unregistered
[ Vulgární ] [ Reagovat ]
 Re:Jiný OS06.05.2010 13:52:29 


Vesměs není problém ten program přepsat pro mikročip a mít to jako malou krabičku s barevným displayem. A spojení se senzorem zrychlení nebo alespoň GPS je jedině krok správným směrem.

Problém je jen čas, který nemám, respektive nikdo by ho nezaplatil. Nevylučuji, že se k tomuto programu ještě někdy vrátím a udělám další verzi. Nicméně v současné době mám množství jiných projektů, které mě vytěžují víc než dost


4505+8002 (32767)Daves (Administrátor)
     109318615 
[ Vulgární ] [ Reagovat ]
 Re:Jiný OS04.05.2010 13:16:56 


Dík za rychlou odpověď, zřejmě to byla zmínka o PDA verzi...
Používám ještě racechrono, který ve spojení s GPS modulem zaznamenává časy a rychlosti na okruhu a hlavně lze z něj data extrahovat do pc.
Teď tam maník zhotovil betaverzi modulu který sleduje i senzory na motoru, plyn, Gčidlo, otáčky teplotu apod a loguje...
Chce za to 200 liber kdyby tě to zajímalo mrkni na racechrono.com a racelogger.com
Jurawood


Unregistered
[ Vulgární ] [ Reagovat ]
 Re:Jiný OS04.05.2010 13:02:02 


Nene, to jsem určitě nebyl já. Program lze kompilovat pouze pro Windows. Se symbianem nemám žádné zkušenosti. Bohužel.


4505+8002 (32767)Daves (Administrátor)
     109318615 
[ Vulgární ] [ Reagovat ]
 Jiný OS04.05.2010 12:58:27 


Ahoj Dave, kdysi si se zmínil že by si program přeložil i pro symbian S603rd, pokud by si našel chvíli času určitě by to více lidí potěšilo...
Hmm moci si v kokpitu za jizdy měnit parametry směsi a přitom on-line sledovat jejich vliv na výkon, to by byla pecka..
Impulzy zaznamenávám přímo do mobilu, ale potom to přeposílání doma na PC a koukat a vzpomínat co jsem na motoru vlastně změnil.
DíkyUnregistered
[ Vulgární ] [ Reagovat ]
 Re:Myšlenka04.09.2009 15:02:36 


takže těď asik nebude ani zadávat stálý poměr,váhu vozu,rozměr kol že ??


Unregistered
[ Vulgární ] [ Reagovat ]
 Re:Myšlenka04.09.2009 13:33:05 


jo jo...díky moc za odpověď, zkusím ještě z kámošem zapřemýšlet.. nápad na dlouhé zimní večery v gáraži..víš jak :.)


Unregistered
[ Vulgární ] [ Reagovat ]
 Re:Myšlenka04.09.2009 12:54:38 


Kdyby se do programu dal zadat moment setrvačnosti, tak by šlo dostat i přesné výsledky. Protože točivý moment se počítá úhlové zrychlení motoru x moment setrvačnosti a tak by mohl být motor třeba na zkušební stolici. Ale musel by se vědět moment setrvačnosti motoru a nevim jak moc přesné je měření nezatíženého motoru. Jinak teď to taky půjde, ale budeš tam muset zadat nějaký parametry a graf bude pouze na porovnání výkonu, třeba při ladění karburátoru.


Unregistered
[ Vulgární ] [ Reagovat ]
 Myšlenka03.09.2009 21:09:00 


Výborný nápad a realizace,plánuji to vyzkoušet na svém autě. Napadlo mě, zda by se dal použít stejnej princip i na motor, který není v autě. Zda by vadilo, že neměřím ujetou dráhu. Díky za odpověď.

Marselinho, marcelpodesva@seznam.cz


Unregistered
[ Vulgární ] [ Reagovat ]
 Re:něco lepšího...15.08.2009 08:44:53 


A nebo ještě dokonaleji tahat přes zvukovku rovnou do toho programu. (po jeho úpravě )


2+2 (2)kokos (Registrovaný)
  
[ Vulgární ] [ Reagovat ]
 inport do notebooku11.08.2009 16:42:37 


Zdravím. Dal by se tento program nastavit tak aby načítal data rovnou ze vstupu na zvukovce? Bez nutnosti ukládíní do wavu? Tak abych vyděl online otáčky, průběh křivky atd... Díky moc


2+2 (2)kokos (Registrovaný)
  
[ Vulgární ] [ Reagovat ]
 otázka03.06.2009 18:15:16 


ako sa tam má pripojť tá MP3 ? len na ten výstup ako mikrofon abo ako ?


1+1 (1)cecimena (Registrovaný)
  
[ Vulgární ] [ Reagovat ]
 poptávka12.05.2009 16:40:25 


Kdo mi udělátko pro 2T jednoválcovou motokáru postaví? Ozvěte se se na emtcha@quick.cz
Díky! Jo a obdiv k Davesovi, že to asi už léta táhne k dokonalosti bez komerčních ambicí. To se už nevidí!


Unregistered
[ Vulgární ] [ Reagovat ]
 02.05.2009 21:35:43 


čau, mam menší problém, když se program spustí na monitoru který zvládá jenom 800x600 (starý notebok), tak néni vydět celý, ale je oříznutý. Nešlo by to udělat aby to šlo posunovat do stran a svisle, něco jako třeba v prohlížečí když posunuješ stránku. Dík


Unregistered
[ Vulgární ] [ Reagovat ]
 Re:VAG-Scope a Dyno Analyser14.04.2009 10:37:39 


Určitě šly.


4505+8002 (32767)Daves (Administrátor)
     109318615 
[ Vulgární ] [ Reagovat ]
 VAG-Scope a Dyno Analyser14.04.2009 10:34:12 


nešly by použít data zaznamené z VAG-Acope k výpočtu výkonu ? http://www.ross-tech.com/vag-scope/


Unregistered
[ Vulgární ] [ Reagovat ]
 Re:něco lepšího...11.02.2009 18:48:05 


Nejlepší by bylo rovnou připojit do PC, třeba přes COM port, nebo USB a aby program zobrazoval aktuální informace, jako je rychlost, otáčky. Ale nejsem jsi jistej jak by to reagovalo na různý předstih v různých otáčkách, jestli by to nezkreslovalo informace. Každopádně jestli by to fungovalo dobře, byla by to bomba


Unregistered
[ Vulgární ] [ Reagovat ]
 Re:něco lepšího...03.02.2009 22:02:34 


Užitečná informace. Co to dotáhnout do konce, impulzy rovnou zaznamenávat na paměť a přes nějaké rozhraní pak vysypat do programu ?


4505+8002 (32767)Daves (Administrátor)
     109318615 
[ Vulgární ] [ Reagovat ]
 Re:Motokára03.02.2009 21:59:56 


Počet impulzů je vstupní parametr, takže tam problém není. Výkon motoru také není limitující, graf se přizpůsobuje rozsahu. Obvod kola se také zadává, takže tam také problém nebude. Spíš je potřeba znát převodový poměr a poprat se s odporem vzduchu. Pro porovnávání měření to ale nebude rozhodující. Pokud objevíte nějaký problém, ozvěte se. Pokud to bude rozumné, můžu program upravit.


4505+8002 (32767)Daves (Administrátor)
     109318615 
[ Vulgární ] [ Reagovat ]
 něco lepšího...03.02.2009 20:49:58 


Kdo by chtěl mít univerzální adaptér na měření krom karbecu i na Favorita / Feldu BMM , ale v jednom i možnost na MPI, to vše v jednom, může se mi ozvat na minolta1@cninet.cz . Udělal jsem si složitější přípravek s procesorem, který vhodně vybírá impulsy pro nastavený systém, aby se do mp3 nahrávaly jen správné impulsy, bez rušení a bez zákmitů.
Svým přípravkem bez problémů už můžu měřit v podstatě všechny známé auta, od Š120, přes FA všech modelů až po všechny 1,3 Feldy a to s jistým výsledkem vždy. Takže žádné laborování a zkoušení nahrávání dokola... Zdraví vás Zdeněk


Unregistered
[ Vulgární ] [ Reagovat ]
 Motokára03.02.2009 15:00:14 


Ahoj, rád bych to použil proměření výkonu motokáry, ale shledávám 3 problémy, motokára dává jenom 1 impuls na otáčku, výkon motoru je menší - cca 15-20 kW a má malé pneu, které mají obvod cca 90 cm, - jak to tam zadat aby to dalo nějaké slušné výsledky? Nepotřebuji tak přesně hodnotu výkonu, stačí k naladění motoru jednotlivé výsledky, které bude možno porovnat s různým nastavením.


Unregistered
[ Vulgární ] [ Reagovat ]
 Re:14.01.2009 14:03:54 


jednoduché , koukni se jakou rychlostí jedeš při 2000ot/min , kolik při např 3t atd , čím víckrát změříš tím líp , spočítej si obvod kola (máš dráhu jakou ujedeš na 1 otočení ) z rychlosti při měřených otáčkách si vypočítej kolik otáček se ti točí poloosa a pak vyděl otáčky motoru otáčkama poloosy = máš celkový převodový poměr na ten který kvalt . to je dostačující pro zadání do anadyna , pokud to chceš rozdělit tak uvažuj že většinou je koncový převod cca 3,75-4,0 takže to můžeš podělit ještě tím a máš hodnoty do obou oken . čím víc měření tím blíž se dostaneš ke skutečnosti


Unregistered
[ Vulgární ] [ Reagovat ]
 02.12.2008 19:58:05 


Čau, před měsícem jsem ti posílal svuj vzorek měření na mail (muj mail je hrdina315@seznam.cz) a popisoval jsem ti problém se zobrazením grafu s malím výkonem, ty jsi my odepsal že až se k tomu dostaneš tak se na to koukneš. Jen se chci zeptat jestli jsi na to nezapoměl, nebo jsi jen ještě neměl čas. Dík


Unregistered
[ Vulgární ] [ Reagovat ]
 pěkně pěkně20.11.2008 16:32:24 


jj tohle se mi moc pozdává... jen koukám, že se zadává čelní plocha vozidla... a tak mě napadá jestli nepotřebuje ještě program pro správný výpočet odporu vzduchu ještě součinitel airodynamického tvaru vozidla Cx?.....


Unregistered
[ Vulgární ] [ Reagovat ]
 09.11.2008 19:57:08 


Našel by se někdo, kdo by za rozumný peníz sestavil přístroj podle druhého schematu? Kdyžtak mi napište na jak.smid@seznam.cz děkuji.


Unregistered
[ Vulgární ] [ Reagovat ]
 28.10.2008 18:07:17 


Ještě mě napadla jedna věc , protože mám ABS, šlo by to napíchnout na hallový čidlo na kole.. potom by se měz zadat převod 1:1?? nějak by to jít mělo ne?
Ale stejně bych to chtěl ladit i na motorce a tam abs nemám a stejně tak neznám hodnoty převodovky...


Unregistered
[ Vulgární ] [ Reagovat ]
 28.10.2008 14:11:49 


už to funguje, díky..
Mám ale problém, v manuále se mi nepodařilo zjistit poměry převodů... vůbec nevím jak to vypátrat...Unregistered
[ Vulgární ] [ Reagovat ]
 Re:download27.10.2008 15:25:52 


Použij nějaký download manager, tak jak je popsáno u stahování. Soubory na serveru jsou v pořádku.


4505+8002 (32767)Daves (Administrátor)
     109318615 
[ Vulgární ] [ Reagovat ]
 download27.10.2008 15:07:15 


čau, chtěl sem to otestovat ale soubory v archivuy sou poškozený..


Unregistered
[ Vulgární ] [ Reagovat ]
 Re:Funguje to dobře27.10.2008 09:26:33 


Pošli mi ten vzorek, já to na něm odladím.


4505+8002 (32767)Daves (Administrátor)
     109318615 
[ Vulgární ] [ Reagovat ]
 Funguje to dobře26.10.2008 15:20:19 


Udělal jsem si tu krabičku podle toho druhého schéma a funguje velice dobře, nejsou tam skoro žádný červený čárky. Jen mě štve že to měřím na 10kW motorce a tam ta křivka je dost nízká a dlouhá, protože na stupnici jsou nejmenší hodnoty do 25kW, nešlo by s tím něco udělat? Aby se dala zobrazit stupnice kde maximální hodnota bude třeba 15kW. Moc díky


Unregistered
[ Vulgární ] [ Reagovat ]
 možnost uložení konfigurace21.10.2008 23:30:14 


Čau, kdysi jsi tu psal že se do programu přidáš možnost uložit a načíst konfiguraci. Chystáš něco takového? Dneska mi přišly součástky na snímání otáček z kabelu tak zítra to snad vyzkouším, zatím jsem zkoušel vlastní schéma o dost jednodušší, ale to bohužel nefugovalo moc dobře při vyšších otáčkách byly samé chybné impulzi. Je to uplně supr program a doufám že ho budeš i nadále vylepšovat


Unregistered
[ Vulgární ] [ Reagovat ]
 Re:porovnání dvou grafů20.10.2008 09:41:26 


Ta volba by se bez důvodu neměla používat Je tam spíš tak "na hraní". Rozdíly jsou u zpracování jednotlivých křivek - některé jsou více průměrované, jiné méně.


4505+8002 (32767)Daves (Administrátor)
     109318615 
[ Vulgární ] [ Reagovat ]
 porovnání dvou grafů18.10.2008 12:06:31 


Supr ta expresní volba se mi hodí. Docela by se mi líbilo kdyby šlo do grafu výkonu otevřít jiný graf, že by pak šlo dobře vidět rozdíl například po úpravách, takový porovnání dvou grafů. A ještě mam dotaz, jaký jsou rozdíly u C Spline, T Spline, B Spline a bezeir?? Dík


Unregistered
[ Vulgární ] [ Reagovat ]
 Nová verze 2.1.1415.10.2008 21:43:52 


Pro Windows Vista jsem do nové verze přibalil DhtmlEd.msi, který je třeba instalovat pro plnou funkci DynoAnalyzeru.

Dále jsem vám vrátil Expertní volbu, která umožní opět tahání bodů dle libosti.

Příště se snad zaměřím na tu kalibraci.


4505+8002 (32767)Daves (Administrátor)
     109318615 
[ Vulgární ] [ Reagovat ]
 na motorku09.10.2008 20:46:18 


čau, dalo by to to použít i na motorky? Asi jo, ale potřeboval bych vědět jak je brána ta čelní plocha vozu, to je v cm čtverečních? A ty ztráty to jsou v motoru? To bude čím menší motor tím menší ztráty? Dík, program se ti hodně povedl.


Unregistered
[ Vulgární ] [ Reagovat ]
 Re:dvou takt31.08.2008 22:03:59 


Dopracovat se k přesným číslům by bylo asi složitější, ale na porovnání by to mělo fungovat.


4505+8002 (32767)Daves (Administrátor)
     109318615 
[ Vulgární ] [ Reagovat ]
 dvou takt31.08.2008 21:21:11 


Zdravím. Prvně bych chtěl moc poděkovat, že svoji práci dáváš k dispozici ostatním.
Chtěl bych tvůj program a zapojení použít pro měření výkonu u motokáry. Ale budu to muset udělat na ty válce. Nedá se s motokárou takhle jezdit. vzhledem k odstředivé převodovce. Uvažuji že bych použil brzdu z rotopedu. Ale bude ten program počítat i dvoutakt? A je něco co by podle tebe bránilo tomu aby to fungovalo? Na každých závodech máme moc práce s laborováním s triskováním..... pokaždé to nastavíme a pak jedem tréning jestli je to lepší nebo ne a pilot místo aby trénoval trať řeší motor.
Díky moc za odpověď. Dan


Unregistered
[ Vulgární ] [ Reagovat ]
 Re:Co na volnoběh?17.08.2008 01:02:38 


...ještě dodatek - podobně to měří i fa IMFSOFT, ale tam se měří jen derivace při vytáčení (nejspíš ani nedochází k měření přesných čísel, pouze to nakreslí průběh, který ale na lazení taky stačí)


Unregistered
[ Vulgární ] [ Reagovat ]
 Re:Co na volnoběh?17.08.2008 00:59:31 


To zas tak problém není, dá se to změřit tak, že se motor vytočí a pak se dá plyn na minimum, nebo v lepším případě se vypne zapalování (na volnoběh má motor stejně jen tak dvacetinu výkonu takže to vypínání není zas tak nutný), tím se zjistí setrvačnost a pak se jen dopočítá moment potřebný k dosažení stejné derivace otáček jako při vytočení naprázdno.
Jinak poznámka typu "že to nebude stíhat" je od věci, v tomto případě by se musely otáčky motoru rovnou v terénu zderivovat operačním zesilovačem a nejlíp je posílat rovnou do PC přes RS232 nebo derivované napětí prohnat PWM modulátorem a nahrát to zas do MP3.
Jianak pěknej prográmek, průběhy to kreslí nádherně (a velmi přesně), horší je to však s konkrétními hodnotami (u maximálního momentu a výkonu se to občas brutálně sekne, což je ale ovlivněno hlavně špatným odhazem např. plochy, součinitele odporu, atd.)
Luba 100.200@seznam.cz


Unregistered
[ Vulgární ] [ Reagovat ]
 Re:Co na volnoběh?04.08.2008 10:31:07 


Ano, to je přesně ten problém. Další problém by byl v tom, že kladený odpor by byl příliš malý na to, aby bylo měření alespoň trochu přesné.

Podobná metoda existuje, jeden válec se odpojí, aby vytvářel zátěž pro zbylé tři válce. Krom akcelerace je potřeba též měřit deceleraci a z toho se stanoví ztráty. Ty se pak použijí pro výpočet. Toto by se mělo dělat i u měření "na silnici", ale zde se hodnoty ztrát zadávají teoreticky a vzhledem k hmotnosti auta lze označit nepřesnost mezi reálnými a výpočtenými ztrátami za zanedbatelnou.


4505+8002 (32767)Daves (Administrátor)
     109318615 
[ Vulgární ] [ Reagovat ]
 Re:Co na volnoběh?04.08.2008 06:46:19 


Při roztáčení z volnoběhu vytváří zátěž moment setrvačnsoti motoru, takže to možné přece je, problém je jí zjistit.


Unregistered
[ Vulgární ] [ Reagovat ]
 Re:Co na volnoběh?02.08.2008 14:47:41 


Ne, to bohužel není možné. Váha auta vytváří motoru zátěž.


4505+8002 (32767)Daves (Administrátor)
     109318615 
[ Vulgární ] [ Reagovat ]
 Co na volnoběh?02.08.2008 13:49:38 


Ahoj, Chtěl jsem se zeptat, dá se takto měřit výkon při volnoběhu? Jako abych nemusel s autem někde jezdit, tak dám neutrál a plný knedlik
Myslíš, že to půjde? Nebo budou nějaké problémy?
díky
Radim mr.trade@seznam.cz


Unregistered
[ Vulgární ] [ Reagovat ]
 Re:Problem se signalem30.06.2008 11:16:15 


Ano, např. měření Favoritů BMM (asi i Felicíí BMM) nelze takhle jednoduše - je potřeba přípravek na úpravu impulsů - Fávo jich produkuje dvojnásobek i vícenásobek - rezonuje tam VN trafo, impulsy při rozpínání tranzistoru... a ty se časově prolínají do aktivnmích impulsů - což je velký problém. Proto jsem musel udělat speciální přípravek s mikroprocesorem - mikročip sám o sobě snímá pulsy z VN kabelu, upravuje je tak, že falešné impulsy se odfiltrují a výstupem z mikra je krásně čistý signál 2 impulsy/otáčku. Kdo by o to měl zájem, napište na minolta1@students.zcu.cz


Unregistered
[ Vulgární ] [ Reagovat ]
 Re:Problem se signalem05.06.2008 19:13:43 


Dekuji za ochotu.
Jenom tou hodnotou klidu to rozhodne nebude.
po par hodinach hrani jsem zjistil, ze ten maly pulsik mam porad ve stejne vzdalenosti od toho velkeho a to nehlede na otackech. Ve vyssich ot. se jiz skoro prekryva s predchozim velkym pulsem. (na tvar a prubeh nema vliv jine omotani svickovych kabilku)
Zkusil jsem to ruzne odfiltrovat a prekopat a nakonec z toho neco vylezlo, ale je to uplne spatne. Pise mi to max 2000 ot., pri 2 pulsech na otacku ( cos by melo byt dobre), a to jsem podle otackomeru tocil max 6500-7000. Ani pri 1 pulsu na otacku se to zdaleka neblizi.
Jeste me napadlo zmerit samostatne jeden kablik ke svici a pak druhej a porovat, ktery z nich bude ten maly pulzik hazet (neni mi jasny co to je ruch)

nebo nahraju impulsy z otackomeru a bude


Unregistered
[ Vulgární ] [ Reagovat ]
 Re:Problem se signalem05.06.2008 09:03:54 


Prosím poslat na mail, podívám se na to.

Mohlo by pomoci zvětšit hodnotu klidu, což je doba, po kterou se bude ignorovat vstup od posledního impulzu.


4505+8002 (32767)Daves (Administrátor)
     109318615 
[ Vulgární ] [ Reagovat ]
 Problem se signalem04.06.2008 23:02:26 


Zdravim, v prvni rade bych chtel smeknout pred Davesem, slusna prace tuten hejblator i SW.
No a v te druhe, bych se chtel optat, kde by mohla byt chyba, popripade jake by mohlo byt reseni meho problemu se zpracovanim signalu u bezkontaktniho zapojeni (s antenou).
Signal co je u Dyno Analyzeru ma "rovinku"= (0V), pulsik, rovinku. U meho sig. se nachazi krasna rovinka jen u nizkych otacek, u vedsich nastava prekmit po ustalovani pulsu (a to zhruba o 1/2 amplitudy pulsu). Do tohodle okamziku je vse v poho a da se s tim neco delat Hlavni komplikace ale je, ze muj pulsik vypada jako: "malej pulsik" kratka rovinka a "druhej pulsik cca 2x delsi a se stejnou ampliturou". Pak nasleduje dlouha rovinka a takto se to opakuje. Tozn ze ja nejsem schopnej to prohlat analyzerem (mala mez vzorku).

Motor ma bezkontaktni zapalovani, ant. omotavam kolem jedinych 2 dostupnych kabelu k 2 a 4 valci. Impulsy by melo auto davat vzdy po dvojicich (tozn 1-4 a 2-3) takze by to melo makat jako kdyby to bylo omotane kolem vsech 4 kabliku.

Predem diky za rady a tipy


Unregistered
[ Vulgární ] [ Reagovat ]
 Export16.04.2008 15:57:11 


Lze nějak zvýšit počet exportovanych hodnot v DAT souboru?Dík.


Unregistered
[ Vulgární ] [ Reagovat ]
 Nová verze 2.1.1308.04.2008 01:08:01 


Tak jsem uvolnil novou verzi 2.1.13, která obsahuje hlavně novou možnost zpracování signálu pomocí TTL logiky. Je tam možnost i signál invertovat. Testoval jsem to na vzorku z Fordu Capri, který mi přišel od uživatele. Zároveň jsem opravil i chybku, kdy program nereagoval na ztráty. Prosím také "forďáky" s šestiválcema, aby se mi ozvali a nějak jsme doladili tu přesnost. Doufám, že v této verzi není nějaká chybka, bylo to celkem rychlá jehla, tak snad se povedlo.


4505+8002 (32767)Daves (Administrátor)
     109318615 
[ Vulgární ] [ Reagovat ]
 Pres port COM19.03.2008 19:28:39 


Zdravim, sel by nejak upravit ten snimac otacek, aby byl vystup na port COM, elektro jde naprsoto mimo mne. Nevim presne jak mas ten program naladenej a co davas za konstanty a podle ceho to verifikujes. Jako pro procentualni narust a pporovnavani ruznych variat je to dostacujici, nez zjistovat konkretni hodnoty. Ja bych chtel merit vykon stojiciho vozidla, jen akceleracni metedou, kde staci znat uhlove zrychleni a moment setrvacnosti motoru, ten taky neni problem zjistit. Prece jen je to vhodnejsi, nemusis zahrnovat okolni vlivy prostedi atd, kde pak vznikaji ruzne nepresnosti.


Unregistered
[ Vulgární ] [ Reagovat ]
 for mexičan etc21.02.2008 07:22:40 


obvod pro snímání z kabelů se nilkam nepřipojuje (pouze na napájení a do noťasu) snímání probíhá tak že se "antena "(cca 20cm izolovanýho drátu) omotá kolem zapalovacích kabelů(u mpi budeš muset omotat kolem výstupů na svíčky zapalovací lišty -delší drát nebo dva ) snímá se indukčně tzn bezdotykově průchod impulsu kabelem. !!!!! nikam na vysokonapětový ani ovládací obvody se vodivě nic nepřipojuje !!!!


Unregistered
[ Vulgární ] [ Reagovat ]
 Re:Mexican01.02.2008 12:04:21 


Ja to klidně za par korun postavim, když už to budu dělat pro sebe a na Felicii 1,3mpi to určitě pofrčí. Jestli to chceš tak zavolej, a já to do tejdne pošlu popř. bychom se nějak domluvili. Tel. 777976570 email: fr.pech@volny.cz
Platí pro kohokoli
Fanda


Unregistered
[ Vulgární ] [ Reagovat ]
 nová verze28.01.2008 13:38:04 


Ahoj, se zájmem jsem si stáhnul novou verzi. S kámošem máme šestiválce 2.8 / 3.0. Nová verze však počítá zkresleně, kámošovi s 2.8 to háže o 30 koní víc, u mě s 3.0 dokonce o 70 koní víc. Ve staré verzi jsem nastavil DG konstantu na 1.15, čímž jsem docílil výpočtu, který odpovídal naměřené hodnotě na brzdě.
Kde může být problém ?


Unregistered
[ Vulgární ] [ Reagovat ]
 23.01.2008 16:46:45 


Udělátor mi snad vyrobí známej podle toho druhého schema,snad mi taky řekne jak se to zapojí a ještě by mě zajímalo,jestli mi to nepoškodí PDA


Unregistered
[ Vulgární ] [ Reagovat ]
 Mexican15.01.2008 04:43:46 


Bude to fungovat i na felicii 1.3mpi?Neni mi uplne jasne,kam se snimac pripoji.Taky asi sam ten udelator nepostavim tak,aby mi fungoval.Je nekdo kdo by mi ho udelal?


Unregistered
[ Vulgární ] [ Reagovat ]
 Nová verze11.01.2008 19:45:08 


Po několika dnech práce spatřila světlo světa nová verze 2.1.12 !!!

Tato verze má jiný systém analýzy průběhu otáček, označuje a vynechává z měření chybné impulzy.
Také má zcela jiný výpočet výkonu, takže není nadále potřeba korekční konstanta. Program již počítá přesně.

Do budoucna mám ještě mnoho námětů co zapracovat, ale to až v příští verzi.


4505+8002 (32767)Daves (Administrátor)
     109318615 
[ Vulgární ] [ Reagovat ]
 Re:08.01.2008 07:23:25 


pokud bere velký rušení , tak použít na přivedení signálu k obvodu stíněný kabel , na jeho konec pak zaletovat jen "snímací " drát , případně použít solo napájecí napětí (např 9V baterie -nemám vyzkoušeno,ale mělo by to fachat), občas bývá instalace pekelně zarušená.


Unregistered
[ Vulgární ] [ Reagovat ]
 19.12.2007 15:01:52 


Zdravim. Zpojazdnili sme tu druhu schemu a mozem potvrdit ze funguje. Zatial ale len na felicii 1,3 . Pri testovani na mojej popelnice (š120-motor136-objem1,4) mi nahralo velke rusenie. Na to musim pouzivat starsie schema "udelatka". Cez sviatky sa snad dostanem k teste na inom vozidle.


Unregistered
[ Vulgární ] [ Reagovat ]
 Re:11.11.2007 18:48:02 


Ano. MP3 musí mít vstup LineIn. Nezaznamenává se zvuk, ale průběh otáček v závislosti na čase.


4505+8002 (32767)Daves (Administrátor)
     109318615 
[ Vulgární ] [ Reagovat ]
 10.11.2007 21:18:15 


Ahoj, jestli jsem to dobře pochopil tak ten Mp3 přehrávač musí mít konektor na mikrofon ? tudíž když ho mám integrovanej tak to tímhle mp3 přehravačem nepujde je to tak?


Unregistered
[ Vulgární ] [ Reagovat ]
 16.10.2007 11:40:50 


Ahoj, koukám, že se tu objevilo nové druhé schéma, které nahradilo to původní. Znamená to, že to 2. schéma, co tu bylo ještě nedávno, bylo špatně ? První jednoduchej udělátor mi fungoval bezvadně, pak jsem postavil druhej podle toho trochu složitějšího schématu, ale nerozchodil jsem to v provozu. Takže snad tohle třetí bude fungovat.


Unregistered
[ Vulgární ] [ Reagovat ]
 Re:10.10.2007 11:06:11 


Schéma jsem doplnil do článku.


4505+8002 (32767)Daves (Administrátor)
     109318615 
[ Vulgární ] [ Reagovat ]
 09.10.2007 07:06:50 
 09.10.2007 06:40:19 


snímač z kabelu http://forum.honda-club.cz/album_showpage.php?pic_id=3054, vyzkoušeno


Unregistered
[ Vulgární ] [ Reagovat ]
 Mereni noveho motoru01.10.2007 19:01:08 


Ahoj jestli jsem správně pochopil funkci druhé verze snímače.Je možné podle kabelu k jedné ze svíček a nastavení počtu impulzů na 0.5 za otáčku odměřit jaký koli motor bez ohledu na konstrukci rozdělovače.Nebo se pletu...
ZdenoR


Unregistered
[ Vulgární ] [ Reagovat ]
 Re:a co nahrávání analogově?01.10.2007 06:12:47 


Tak jsem to zkoušel a docela to vyšlo. Můžu ti poslat výsledný zvuk, aby jsi se na to mrknul, jestli je to ok? Karfi


Unregistered
[ Vulgární ] [ Reagovat ]
 Re:a co nahrávání analogově?26.09.2007 11:06:15 


Pokud bude mít ten diktafon audio vstup (mikrofon nebo line in), tak by to šlo.


4505+8002 (32767)Daves (Administrátor)
     109318615 
[ Vulgární ] [ Reagovat ]
 a co nahrávání analogově?26.09.2007 09:54:03 


Šlo by nahrát zvuk třeba na diktafon a pak ho v počítači uložit jako v wav přes vstup audio in, nebo mic?


Unregistered
[ Vulgární ] [ Reagovat ]
 Re:měření z indukčního kabelu27.08.2007 12:57:16 


já jsem si to taky postavil, ale nějak jsem to ještě nerozchodil, musím ještě zkontrolovat, jestli jsem nespálil nějakou součástku.


58+14 (36)twenty-six (Registrovaný)
    214-576-236 
[ Vulgární ] [ Reagovat ]
 měření z indukčního kabelu27.08.2007 12:27:12 


Asi něco dělám špatně. Podle novějšího schemata jsem si postavil udělátor, několikrát zkontroloval zapojení dle schematu, ale pořád z toho nemůžu dostat ani ťuk. Nejdřív jsem jako čidlo použil feritové kleště, pak pár závitů drátu, ale pořád nic. Původní udělátor (který však může spálit audio vstup) mi fungoval znamenitě, teď trochu propadám beznaději. Určitě to někdo tady postavil. Funguje vám to bez problémů ?


Unregistered
[ Vulgární ] [ Reagovat ]
 indukční snímač15.08.2007 20:51:48 


Přes schema indukčního snímače mi měření na bezrozdělovačových motorech nefunguje,máte někdo optimistické skušenosti, a jaké? Jinak na motorech s indikční cívkou (škoda) je to OK.
Na motorech bez rozdělovače nemohu najít signál podobný tomu jako je ze snímače s blikající ledkou na indukční cívce, ten má napětí 200-300mv (měřeno osciloskopem) a běží na protinapětí okolo 2,3voltů vycházející z grafické karty. Zkoušel jsem signáli ze spínání zap. trafa(5volt), přímo indukcí ze zapalovacího kabelu(omotáním snímacím kabelem napětí až 15V ve špičkách) Grafika zatím všechno vidržela ale bohužel se nedaří dostat signál do grafu. Snižuji u těchto signálů bočníky napětí abych se dostal na mez těch 200-300mv ale zatím se nedaří. budu pokračovat Pokud má někdo jiný lepší nápad sem sním rád vyzkouším. Vyzkouším ještě signál vstřiku(tam je až 60v ! ! ! ) kliky a vačky a uvidíme


Unregistered
[ Vulgární ] [ Reagovat ]
 Ferit04.08.2007 13:07:14 


to by se tím pádem daly použít feritové kleště, co mám ke stroboskopu od firmy Radal, i když vývod z nich (a také i z feritového kroužku původně prodávaného se stroboskopem) je Cinch konektor. Předpokládám, že aktivní bude pouze jeden vývod konektoru Cinch, a to středový banánek. Nebo se mýlím ?


Unregistered
[ Vulgární ] [ Reagovat ]
 Cívka03.08.2007 19:59:05 


Místo té cívky by bylo nejlepší použít feritový toriot jako je v tomto článku o výrobě stroboskopu http://www.velorexy.cz/garaz/beton/betonecek/stroboskop-od-kutila-z-dilny-9


58+14 (36)twenty-six (Registrovaný)
    214-576-236 
[ Vulgární ] [ Reagovat ]
 Re:780503.08.2007 19:10:52 


2xBC547, 7805 je 5V stabilizátor

Ta cívka u VF kabelu je několik závitů omotáno na kabelu


4505+8002 (32767)Daves (Administrátor)
     109318615 
[ Vulgární ] [ Reagovat ]
 780503.08.2007 19:03:02 


Prosimtě co je ta 7805? Už jsem to nějak od střední pozapomněl. To je tuším nějaký stabilizátor, ne? A co je tam prosimtě za ty tranzistory? Nějak to nepřačtu.


58+14 (36)twenty-six (Registrovaný)
    214-576-236 
[ Vulgární ] [ Reagovat ]
 Re: Re:MP3 záznamové zařízení03.08.2007 16:06:50 


Díky moc, tomu říkám servis webmastera
Koukám na nové schema a že jsem tak smělý, ta cívka u indukčního kabelu je přesně co ? Je to několik závitů home-made drátu, omotaných kolem kabelu vedoucího od cívky k rozdělovači ? Sorry za mou zabedněnost.


Unregistered
[ Vulgární ] [ Reagovat ]
 Re:MP3 záznamové zařízení03.08.2007 14:28:25 


Možná zkusit tento model http://www.czechcomputer.cz/product.jsp?artno=39310 nebo něco podobného od MicroStar.

Jinak nahoře jsem zveřejnil zapojení pro snímání přímo z indukčního kabelu (takže použitelné téměř pro jakékoliv auto) - to bych se nebál připojit k notebooku.


4505+8002 (32767)Daves (Administrátor)
     109318615 
[ Vulgární ] [ Reagovat ]
 MP3 záznamové zařízení03.08.2007 14:05:43 


Nazdar pánové, u mě funguje vše skvěle, do teď jsem prováděl záznam impulsů přímo do notebooku. Konzultoval jsem to s Davesem, kterej toto nedoporučil, abych si ten novej drahej krám nespálil. OK, řekl jsem si, koupím si nějakej levnej MP3 přehrávač, o kterém je nahoře v článku řeč. Jenže marně pátrám po přehrávači s linkovým audio vstupem, narazil jsem pouze na modely s vestavěným mikrofonem, případně na diktafony, na které lze připojit mikrofon, ale tam je cena cca 2500 Kč. Nejsem v dané oblasti moc sběhlej, na mp3 mám notebook a asi sklidím posměch u odborníků. Prosím poraďte, co tedy pořídit (nějakej basic model do 1GB) - budu to mít jen na měření v autě, na chození se sluchátky mě moc neužije.


Unregistered
[ Vulgární ] [ Reagovat ]
 Re:Naměřené hodnoty31.07.2007 19:44:05 


Pridavam se k debate ohledne DavGot konstanty. Abych se dostal na hodnoty okolo uvadenych vyrobcem, snizil jsem konstantu na 1.2. Jedna se o 100 kW motor se cca 225 Nm. Krivka krouticiho momentu vysla pekne, maximalni vykon byl vsak podle programu posazen o priblizne 200 otacek nize (namereny max vykon byl pri 5100 ot, dle vyrobce by to vsak melo byt pri 5300 ot.)


Unregistered
[ Vulgární ] [ Reagovat ]
 Re:Naměřené hodnoty31.07.2007 09:35:00 


Děkuji za podnětný impulz.

V době, kdy jsem program vyvíjel jsem měl k dispozici pouze pár motorů v rozpětí 30-50kW a jeden motor 80kW. Z těchto motorů jsem nedokázal určit přesnou korekci. Navíc jsem do programu chybně zakompiloval konstantu 1.5 a ztráty 20%. Ztráty se uvažují pro manuální převodovku 15% a konstanta pro motory 30-50 odpovídá přibližně 1.35-1.4. V nové verzi se mi snad podaří tuto konstantu odstranit.

Prosím, pošlete mi soubor měření spolu s popisem auta na email daves@daves.cz

děkuji


4505+8002 (32767)Daves (Administrátor)
     109318615 
[ Vulgární ] [ Reagovat ]
 Naměřené hodnoty31.07.2007 08:56:26 


Chci se zeptat, k čemu slouží konstanta DavGot a proč je nastavená implicitně na 1,5? Abych dosáhl přibližně reálných výsledků, musel jsem konstantu nastavit na 1,0 - poté jsem změřil téměř papírové hodnoty vozu a i průběhy výkonu a krouťáku byly jak vystřižené z dobových prospektů.. Měření jsem prováděl na dvou vozidlech - jedno má psáno 124kW při 7600 - změřil jsem 119kW při 7310, druhé má psáno 92kW při 6600 - změřil jsem 97kW při 6420. Ivoss


Unregistered
[ Vulgární ] [ Reagovat ]
 Re:Měření se zapalováním Lumenition20.07.2007 09:01:50 


Může to být problém. Pošlete mi to co jste změřil mailem, podívám se na to.


4505+8002 (32767)Daves (Administrátor)
     109318615 
[ Vulgární ] [ Reagovat ]
 Měření se zapalováním Lumenition20.07.2007 08:53:37 


Včera jsem provedl další měření, ale stále se mi nedaří vyrobit signál, se kterým by si program rozuměl bez vyhazování velkých nepřesností. Mám modifikovaný rozdělovač, kladívko šlo pryč a místo něj je optočlen a zesilovač od Lumenition (http://www.lumenition.com/PMA50ins.pdf). Není tohle zdroj problému ?


Unregistered
[ Vulgární ] [ Reagovat ]
 Re:Zdrojové kódy19.07.2007 22:01:58 


Poznaj ze zvlnění palubní sítě moment před kompresí a moment zážehu.


4505+8002 (32767)Daves (Administrátor)
     109318615 
[ Vulgární ] [ Reagovat ]
 Re:Zdrojové kódy19.07.2007 21:52:02 


Jo se snímačem kliky by to nebyl problém naměřit, ale když jsem s autem na emisích, tak ten jejich analizér připojej jenom na baterku a v protokolu je pak naměřenej i předstih, tak jak to dělaj?


58+14 (36)twenty-six (Registrovaný)
    214-576-236 
[ Vulgární ] [ Reagovat ]
 Re: Favorit19.07.2007 21:49:57 


Já s tim měřim favorita. Zatim jsem to zkoušel na sériovym motoru http://crt.xf.cz/brzda/2.html . Myslim že to funguje dobře.


58+14 (36)twenty-six (Registrovaný)
    214-576-236 
[ Vulgární ] [ Reagovat ]
 Re:Zdrojové kódy19.07.2007 21:45:34 


Někdo ze zde přítomných už používal zařízení na favoritu i fabii.

Ve vývoji pokračuji vždy, když se něco nového objeví, nebo někdo přijde se signálem, který nejde načít.
Mám v plánu vypustit z měření MP3 a udělat bezpečný a přesný převodník s optočlenem. Kontinuální měření si ale vyžádá přepsání celého programu.
Taktéž bych rád rozchodil nějakou verzi pro PDAčka.

Měření předstihu zatím nelze realizovat, muselo by se přidat čidlo někam na kliku a sledovat polohu kliky.


4505+8002 (32767)Daves (Administrátor)
     109318615 
[ Vulgární ] [ Reagovat ]
 19.07.2007 20:45:26 


chtěl jsem se zeptat zda se s tímt nechá měřit i na rozdělovači z fava když nemá kladívko?Unregistered
[ Vulgární ] [ Reagovat ]
 Zdrojové kódy19.07.2007 19:07:08 


To Daves: Chtěl bych se tě zaptat jak hodláš pokračovat ve vývoji výkonového anylizéru a jestli nehodláš zveřejnit zdrojové kódy programu, že by si někdo zasvecený do programování mohl program upravit podle sebe. Já osobně bych totiž uvítal program, který by mi za běhu motoru zpracovává otáčky a předstih.


58+14 (36)twenty-six (Registrovaný)
    214-576-236 
[ Vulgární ] [ Reagovat ]
 Re:špičky signálu19.07.2007 18:56:12 


Taky jsem měl problém s tim že mi signál lítal až za horní okraj, tak jsem odpojil jeden kanál z Jacku, taď je signál slabší, ale s tim už se dá něco dělat.


58+14 (36)twenty-six (Registrovaný)
    214-576-236 
[ Vulgární ] [ Reagovat ]
 Re:špičky signálu - pokračování19.07.2007 13:46:18 


Prosím o vzorek na email daves@daves.cz


4505+8002 (32767)Daves (Administrátor)
     109318615 
[ Vulgární ] [ Reagovat ]
 špičky signálu - pokračování19.07.2007 13:42:27 


teď jsem si všiml, že se mi na signálu neopakují pulsové kmity jako ve vzorovém wavu, co je v programu. Já mám pouze pulsy ze začátku, a pak signál pokračuje a opakuje se v téměř klidových hodnotách, to jsem z toho jelen. Tady asi vidím příčinu požadavku programu, že potřebuje víc vzorků.


Unregistered
[ Vulgární ] [ Reagovat ]
 špičky signálu19.07.2007 13:34:14 


dnes jsem provedl první měření, ale po otevření wavu v programu mám špičky signálu nalepené na horní okraj okna. Co je špatně ? Také po mě program neustále požaduje více vzorků.


Unregistered
[ Vulgární ] [ Reagovat ]
 Re:verze 2.1.11.18.07.2007 16:56:13 


Zapracuji možnost uložit a načíst konfiguraci do další verze.


4505+8002 (32767)Daves (Administrátor)
     109318615 
[ Vulgární ] [ Reagovat ]
 verze 2.1.11.18.07.2007 16:37:05 


Je to super věc. Dá se někam do programu vepsat, nebo program naučit pamatovat si pro příští otevření nastavovací hodnoty pro můj vůz, abych nemusel při otevření programu neustále přepisovat default hodnoty převodových poměrů, hmotnosti, koeficientu, atd. ?
Dík za případnou odpověď, nebo ještě líp za upgrade.


Unregistered
[ Vulgární ] [ Reagovat ]
 Re:vstupni data18.07.2007 16:22:05 


To bylo prima, ono by to ani nemuselo byt slozite. Idealni by byl txt format (snadno se vygeneruje ze vseho (ja mam data v matlabu)) - treba prvni sloupec relativni cas, druhy sloupec otacky + plus nejake vhodne zvolene oddelovace.


Unregistered
[ Vulgární ] [ Reagovat ]
 Re:vstupni data18.07.2007 16:06:55 


Dig je v podstatě jen digitální interpretace průběhu impulzů. Obsahuje sled hodnot reprezentujících dobu mezi impulzy.
Mohu se zkusit zamyslet nad dalším vstupním formátem dat...


4505+8002 (32767)Daves (Administrátor)
     109318615 
[ Vulgární ] [ Reagovat ]
 vstupni data18.07.2007 15:56:59 


Je nekde specifikace toho formatu .dig?? Rad bych v tomhle programu vyzkousel sva data, ale konvertovat to na wav se mi vubec nechce. Data maji povahu hodnot otacek po ekvidistantnich casovych usecich (cca 200ms).


Unregistered
[ Vulgární ] [ Reagovat ]
 Re:Line In17.07.2007 19:26:33 


Jeden vývod na kostru, druhý na oba zbylé póly. Lze použít mono jack.


4505+8002 (32767)Daves (Administrátor)
     109318615 
[ Vulgární ] [ Reagovat ]
 Line In17.07.2007 17:47:34 


Zdravim, ze schématu jsem nevičetl jak má být ten Jack připojen, na schématu máš STEREO Jecka a ze schématu vedou jen dva dráty, který má být na kostru a který na kanál? Díky. Topple@seznam.cz


Unregistered
[ Vulgární ] [ Reagovat ]
 rozlišení 800x600?19.06.2007 08:55:37 


zdravím,nejdřív chci poděkovat za perfektní prográmek .Pak bych měl dotaz ,dá se nějak přepnout velikost okna programu? mám noťas s max rozlišením 800x600 a nevidím celé okno ,schovají se ovládací tlačítka vespod.jde to nějak ?Díky


Unregistered
[ Vulgární ] [ Reagovat ]
 Re:Ztraty18.06.2007 19:51:29 


Diky moc, zkusim. Co je vubec ta DG konstanta ?


Unregistered
[ Vulgární ] [ Reagovat ]
 Re:Ztraty18.06.2007 11:20:15 


Snižte ztráty na 15% a DG konstantu změťe na cca 1.35-1.4


4505+8002 (32767)Daves (Administrátor)
     109318615 
[ Vulgární ] [ Reagovat ]
 Ztraty18.06.2007 10:52:27 


Mel bych dotaz ohledne hodnoty Ztraty (%). Ztrata v prevodech 20% mi prijde nejak moc. Na Internetu jsem nasel, ze pro manualni prevodovky se pocitaji ztraty tak max. 15%, pro automaticke prevodovky kolem 20%. Ja jsem vsak musel zadat hodnotu jen 10%, abych se pohyboval okolo hodnot udavanych vyrobcem motoru a i tak jsou vysledky nepatrne vyssi, ale to je mozne (nepatrne snizena hlava). S 20% mi vychazeji vysledky moc velke - nepravdepodobne. Je mozne, ze by ztraty v prevodech byly jen 10% ? Navic se jedna o vuz se zadnim nahonem, manualni prevodovka.


Unregistered
[ Vulgární ] [ Reagovat ]
 Re:komprese23.05.2007 10:08:18 


Klikněte na nabídku START, zvolte SPUSTIT a napište SNDREC32 a enter.

Zobrazí se vám malý prográmek ve kterém dáte Soubot>Otevřít a otevřete nahraný wav.
Dále klikněte Soubor>Uložit jako a dole je format a tlačítko Změnit.
Vyberte PCM 44100kHz, 8bit Mono a uložte


4505+8002 (32767)Daves (Administrátor)
     109318615 
[ Vulgární ] [ Reagovat ]
 NOVÁ VERZE !21.05.2007 21:19:16 


Nyní lze otevírat nahrávky i stereo a 16bitů. Program konvertuje sám na 8bitů, 44Khz mono.


4505+8002 (32767)Daves (Administrátor)
     109318615 
[ Vulgární ] [ Reagovat ]
 Re:21.05.2007 18:55:33 


Super. Diky, diky, diky moc ! Stokrat DIKY.


Unregistered
[ Vulgární ] [ Reagovat ]
 komprese16.05.2007 18:17:17 


Zdarec chtel bych se zeptat jaký program mám použít abych změnil formát wav na formát MONO 44100Hz 8bitů?dík


Unregistered
[ Vulgární ] [ Reagovat ]
 Re:15.05.2007 21:08:54 


Je to tam, stačí vědět počet impulzů na otáčku


4505+8002 (32767)Daves (Administrátor)
     109318615 
[ Vulgární ] [ Reagovat ]
 15.05.2007 09:40:05 


Ja vim, nechci Te nejak honit, mas spoustu prace se svoji karou, jak je videt v deniku. Mimochodem super prace !
Ten Tvuj program mi prijde lepsi nez StreetDyno, je mnohem vice "user friendly". Pokud by to nebyl velky problem, prosim o pridani moznosti vice valcu. Snad to pujde resit jen pres nejakou drobnou upravu - nejake jine deleni nebo tak neco ... ale nevim. Diky.


Unregistered
[ Vulgární ] [ Reagovat ]
 Re:verze pro 6 valcu14.05.2007 15:13:05 


Prakticky už jsem se tomuto programu dále nevěnoval. Zkusím se mrknout, jak složitý zásah by to byl.
Jinak StreetDyno myslím podporuje 6 i 8 válců.


4505+8002 (32767)Daves (Administrátor)
     109318615 
[ Vulgární ] [ Reagovat ]
 verze pro 6 valcu14.05.2007 14:18:37 


Cus. Bude verze pro 6 valcu nakonec nebo nebude ? Jak to vypada, je to realne nekdy v dohledne blizke dobe? V prosinci 2006 bylo slibeno, zatim bohuzel stale nic, tak jestli mam hledat jine reseni ...


Unregistered
[ Vulgární ] [ Reagovat ]
 Re:Technický dotaz25.04.2007 12:37:11 


Pokud budeš mít rozštelovaný předstih, pak budeš mít nižsí výkon.
V tomhle aspektu má změna předstihu samozřejmě vliv na měření.

Pokud je myšlena dynamická změna předstihu během měření vlivem otáček, pak vliv na měření nemá.
Otáčky jsou stále stejné, navíc jsou nabaleny na bezierovu křivku.


4505+8002 (32767)Daves (Administrátor)
     109318615 
[ Vulgární ] [ Reagovat ]
 Technický dotaz24.04.2007 22:50:24 


nemá vliv na měření změna předstihu ???


Unregistered
[ Vulgární ] [ Reagovat ]
 6ti valec06.03.2007 15:23:14 


Jaro je za dvermi a tak bych se chtel zeptat, jak to prosim vypada s verzi podporujici take 6-ti valce ?


Unregistered
[ Vulgární ] [ Reagovat ]
 20.02.2007 13:54:07 


Paráda, moc se mi to líbí.


Unregistered
[ Vulgární ] [ Reagovat ]
 19.02.2007 20:54:17 


mozem sa spytat k comu sluzi toto?


!Měření výkonu motoru ve vozu
 
Unregistered
[ Vulgární ] [ Reagovat ]
 Re:Tož funguje to.19.02.2007 20:44:32 


V jakém větrném tunelu a při jaké teplotě vzduchu to zkoušíš?


Unregistered
[ Vulgární ] [ Reagovat ]
 Dyno Analyzer16.02.2007 23:42:46 


Super program! Už delší dobu něco podobného sháním (Street Dyno mi nikdy pořádně nefungoval). Už se těším na jaro až si konečně změřím výkon membránového pincka, kterého jsem stavěl před léty . Ještě se zeptám - půjde tento program použít i pro záznam s obdelníkovými zapalovacími impulzy? Mám kapacitní optoelektornické zapalování a nejjednodušší je pro mě připojit záznamník na vodič s obdelníkovými zapalovacími impulzy, které používám pro otáčkoměr. Street Dyno mi ty obdelníky nikdy nesežral a když jsem v poslední naději udělal měření s provizorním kontaktním zapalováním a záznamem přímo z cívky, tak spočítal úplné nesmysly.

Samozřejmě mě taky hned napadlo, že bych si mohl měřit výkon auta, tam to mám ale složitější - cívka zabudovaná v rozdělovači, řízená z ecu (asi by bylo riskantní na to připojovat nějaký přípravek s diodami), do otáčkoměru zase vede přímo signál z TDC senzoru - nešlo by snímat zapalovací impulzy induktivně přímo z kabelu ke svíčkám? Resp. poradí si Tvůj program s takovými impulzy?

Dík. Ivoss


Unregistered
[ Vulgární ] [ Reagovat ]
 Re:Měření výkonu?15.02.2007 12:16:14 


Ty si upad? Nééé! Bydlíš na Marsu nebo bereš poslaneckej plat?


Unregistered
[ Vulgární ] [ Reagovat ]
 Nova verze16.01.2007 16:12:41 


Jak to vypada s novou verzi podporujici take 6 a 8 valce ? Uz se ji nemuzu dockat


Unregistered
[ Vulgární ] [ Reagovat ]
 12.12.2006 21:20:04 


Ahoj, když mam MP3 bez line in, mam možnost ten signál nějak nahřát, třeba přes USB vstup?


Unregistered
[ Vulgární ] [ Reagovat ]
 Celni plocha vozu07.12.2006 14:55:53 


Nikde jsem se nedocetl, nebo jsem to prehlidl, v jakych jednotkach se udava do programu celni plocha vozu ?


Unregistered
[ Vulgární ] [ Reagovat ]
 Re:Super07.12.2006 14:44:18 


Tak to je skvely. Diky ! Zatim si vyrobim ten udelator na snimani impulzu, nez bude nova verze ....


Unregistered
[ Vulgární ] [ Reagovat ]
 Re:Super06.12.2006 16:40:00 


V příští verzi zapracuji počet válců a taktů, případně hodnotu impulzy/otáčku použitelné pro měření nových aut z indukčního kabelu.

V přípravě je verze v podobě zástrčky do palubní sítě. Taktéž nově by měly přibýt hodnoty Nm/kg a kW/kg a i síla na kola Nm/kg/převodový poměr.

Hudbou budoucnosti je pak vstup z diagnostiky vozu a jiných programů.


4505+8002 (32767)Daves (Administrátor)
     109318615 
[ Vulgární ] [ Reagovat ]
 Super05.12.2006 16:40:47 


Tento program me zaujal, prijde mi lepsi nez StreetDyno. Bohuzel mi tam schazi tlacitko pro zmenu poctu valcu - potrebuju 6 ti valec. Prosim prosim - zapracovat moznost vice valcu nez 4. Dikes !


Unregistered
[ Vulgární ] [ Reagovat ]
 Re:Měření výkonu?03.12.2006 20:20:57 


Co je to levně ? Potřeboval bych změřit motor Š120


4505+8002 (32767)Daves (Administrátor)
     109318615 
[ Vulgární ] [ Reagovat ]
 Měření výkonu?03.12.2006 13:24:48 Pokud má někdo zájem změřit výkon tak se může ozvat.Tel.737803375
Můj motor favorit má teď 63kW. Po novém roce začnu skládat další a chtěl bych aby byl výkon ještě větší asi kolek 80 kW


Unregistered
[ Vulgární ] [ Reagovat ]
 Měření výkonu?03.12.2006 12:54:30 


To snad nemyslíte vážně! V dnešní době je přece bez problémů možné změřit výkon na každém motoru hravě a přesně. A hlavně levně


Unregistered
[ Vulgární ] [ Reagovat ]
 uprava programu22.11.2006 16:33:38 


for Daves: potreboval bych poradit jak program upravit aby pobral jiny pocet valcu. (2,3,4,5,6,8) a taky aby to slo pouzit na dvoutakt dik.. kdystak napis na ballbutick@seznam.cz


Unregistered
[ Vulgární ] [ Reagovat ]
 Dotaz18.11.2006 18:37:00 


Kdy bude možne zakoupi tu cernou krabicku berny.s@seznam.cz ??????


Unregistered
[ Vulgární ] [ Reagovat ]
 krabikcka04.11.2006 21:09:29 


prosím potřeboval bych tu černou krabičku mohl by ses mi ozvat na e-mail blazekmartin@msn.com, nebo na mobil 604421830 díky moc


Unregistered
[ Vulgární ] [ Reagovat ]
 Re:hlavicka wavu30.10.2006 09:00:18 


To je teorie, program načítá Wav a hlavičku si oddělí sám.


4505+8002 (32767)Daves (Administrátor)
     109318615 
[ Vulgární ] [ Reagovat ]
 hlavicka wavu29.10.2006 23:46:45 


Ahoj, jsem asi blb, ale nevim jak oddelit hlavicku wavu, prosim pomozte


Unregistered
[ Vulgární ] [ Reagovat ]
 18.10.2006 20:25:40 


Ahoj, nevíš jestli tím dají měřit i novější auta bez klasické zapalovací cívky? Třeba u felicie mpi nebo tak? Řídící jednotka přeci taky generuje impulzy pro zapalovací modul, když najdu správný kabel mělo by to fungovat?? Bojím se abych neodpálil jednotku. Zkoušel si to? A ještě jedna věc: Program mi nemůže načíst nahraný signál, nahrával jsem to rovnou do notebooku přes vstup na microfon, nemá Line in. Myslím si že to může být tím že vstup na microfon má zřejmě zabudovaný předzesilovač. Předem dík za odpověď.


Unregistered
[ Vulgární ] [ Reagovat ]
 Re:09.10.2006 20:49:07 


Tato verze je jen pro čtyřválec, ale není vůbec problém přidat volbu počtu válců. Výkon není omezen.


4505+8002 (32767)Daves (Administrátor)
     109318615 
[ Vulgární ] [ Reagovat ]
 09.10.2006 19:41:22 


Cau!Zajimalo by me do jakeho vykonu je to schopno zmerit? A jestli to funguje i na 6,8 valcove motory?Jinak super


Unregistered
[ Vulgární ] [ Reagovat ]
 Re:Dotaz03.10.2006 07:53:33 


Ahoj rad bych tu černou krabicku a bych mohl co nejdrive testovat.
Jsi z prahy ???
Nebo kam ti mam posllat penize ???
Dik Stepan


Unregistered
[ Vulgární ] [ Reagovat ]
 Re:Dotaz02.10.2006 10:10:00 


Snad se mi co nejdříve podaří najít výrobce černých krabiček s cenou pod 100Kč. Dočasně je proti platbě předem budu v případě zájmu vyrábět já.


4505+8002 (32767)Daves (Administrátor)
     109318615 
[ Vulgární ] [ Reagovat ]
 Re:ake diody pouzit?02.10.2006 10:08:20 


Já šáhnul do starých zásob socialistických diod, diody nejsou kritické, stačí jakákoli křemíková dioda.


4505+8002 (32767)Daves (Administrátor)
     109318615 
[ Vulgární ] [ Reagovat ]
 To sou porad dotazy30.09.2006 22:49:34 


No tak lidi, dyt je to tak jednoduche. Vsechno co je potreba vedet bylo zde jiz napsano, staci jen pozorneji cist. Krabicku jsem zvladl udelat za 1 hodinu a to jsem naprosty amater. V podstate neni treba ani nic pajet, staci jen sroubovak a stipacky. Jak pak chcete zvladnout samotne vyhodnoceni zjistenych dat, to je docela pracnejsi. No, snad sem nikoho neurazil. Zdar


Unregistered
[ Vulgární ] [ Reagovat ]
 ake diody pouzit?30.09.2006 11:12:23 


ake diody tam treba pouzit?
m


Unregistered
[ Vulgární ] [ Reagovat ]
 Dotaz28.09.2006 15:16:13 


Numim udelat tu cernou lrabicku je tu nekdo kdo to udela se zarukou funkcnosti ???
Koupim zapaltim Stepan
mail: berny.s@seznam.cz


Unregistered
[ Vulgární ] [ Reagovat ]
 Uvolněna nová verze DynoAnalyzer 2.1.827.09.2006 15:18:44 


Nové funkce, jazykové mutace, tisk reportu...


4505+8002 (32767)Daves (Administrátor)
     109318615 
[ Vulgární ] [ Reagovat ]
 Nová verze DynoAnalyzer 2.1.620.09.2006 23:26:52 


...a chystám zahrnout měření předstihu za běhu, velikost odstředivé a podtlakové regulace a úhel sepnutí kontaktů...

Samozřejmě zakresleno i v grafu


4505+8002 (32767)Daves (Administrátor)
     109318615 
[ Vulgární ] [ Reagovat ]
 Re:záznam19.09.2006 23:46:44 


Já používám Line-In.


4505+8002 (32767)Daves (Administrátor)
     109318615 
[ Vulgární ] [ Reagovat ]
 záznam19.09.2006 21:07:14 


Potřeboval bych vědět jak to propojit stím mp3 přehrávačem (normálně přes mikrofoní vstup nebo musím použít audio vstup) jinak je to skvěly na podobným principu pracují setrvačníkový válcový zkušebny výkonu pro motorky dika kart-tom@post.cz


Unregistered
[ Vulgární ] [ Reagovat ]
 Re::(((18.09.2006 21:43:19 


souhlasí velikost ? jsou celé ?


4505+8002 (32767)Daves (Administrátor)
     109318615 
[ Vulgární ] [ Reagovat ]
 :(((17.09.2006 01:23:07 


ZIPka stiahnut idu ale rozbalit sa nedaju..... kde je chyba ?
Gemini


Unregistered
[ Vulgární ] [ Reagovat ]
 Re:A co třeba V8?12.09.2006 15:47:25 


Je to jen 24kilo, tam by problém být neměl. Je to klasika ZIP. Zkus znovu, pozměnil jsem způsob stahování.
Pokud ne, pošli mi prosím to co jsi stahnul, mrknu na to.


4505+8002 (32767)Daves (Administrátor)
     109318615 
[ Vulgární ] [ Reagovat ]
 A co třeba V8?04.09.2006 23:10:17 


Koukám, že StreetDyno to umí, ale nejak mě nepřesvědčil... U V8 je zápal po každé 1/4 ot K.H. (u 4válce je to 1/2).
Jinak mam celkem problém stahnout a rozbalit DynoAnalyzer 1 i 2. Stahnu soubr, ale už ho nerozbalím. celkem mě to i mrzí, že nemohu ocinit Tvojí snahu.
Předem díky Jerry


Unregistered
[ Vulgární ] [ Reagovat ]
 31.08.2006 15:11:34 


jo tak to potom jo, ja myslel, ze program uvazuje i neco jinyho nez obvod kola


Unregistered
[ Vulgární ] [ Reagovat ]
 Re:31.08.2006 13:14:53 


Takovou, která tam je. Hodnoty pneu jsou důležité jen pro výpočet obvodu kola.

Mnohem důležitější bude tření, které bude nižší a hlavně čelní plocha. Ale s měřením motorky nemám zkušenosti.


4505+8002 (32767)Daves (Administrátor)
     109318615 
[ Vulgární ] [ Reagovat ]
 31.08.2006 12:57:59 


mel bych jeste jeden dotaz, jakou potom pouzit pneu v nastaveni, kdyz jde o jednostope vozidlo na diagonalni pneumatice...


Unregistered
[ Vulgární ] [ Reagovat ]
 Re:31.08.2006 12:40:13 


Právě že ze StreetDyna to nepozná ani odborník. V Analyzeru vidíš křivku a metodou pokus-omyl se snažíš dosáhnout křivky, která vykazuje nejmenší procento chyb. Takto jsem přišel na ty hodnoty uvedené níže.
4505+8002 (32767)Daves (Administrátor)
     109318615 
[ Vulgární ] [ Reagovat ]
 31.08.2006 12:31:25 


moc diky za pomoc, uz to zacina vypadat pouzitelne, ale vyvstava pak otazka, jak laik urci, ktery nastaveni zpracovani je to pravy pro dany zaznam otacek?


Unregistered
[ Vulgární ] [ Reagovat ]
 Re:31.08.2006 10:22:35 


Proto jsem vytvořil program DynoAnalyzer...
Použij ho pro digitalizaci nahrané křivky a výsledek zpracuj ve StreetDynu, nebo si vyjeď charakteristiku přímo z DynoAnalyzeru.

Nastavení pro DynoAnalyzer je v tvém případě následující :

Hodnota špičky > 10, Klidová hodnota < 5 po dobu 100 vzorků

Při těchto hodnotách získáš přesný signál, který můžeš dál zpracovávat.


4505+8002 (32767)Daves (Administrátor)
     109318615 
[ Vulgární ] [ Reagovat ]
 30.08.2006 22:58:12 


tak jsem programek(streetdyno) vyzkousel na svy jawicce, ale vysledek je celkem rozpacity, divny hodnoty a pritom vypada vstupni soubor vcelku slusne, ne ze by byl zahnojeny zvukovym bordelem. vstupni WAV je tady ... www.jawa-cz.borec.cz/ostatni/test05.wav


Unregistered
[ Vulgární ] [ Reagovat ]
 Re:17.07.2006 21:58:14 


oki, tesim se na reference


4505+8002 (32767)Daves (Administrátor)
     109318615 
[ Vulgární ] [ Reagovat ]
 17.07.2006 21:44:02 


som na to zvedavy, skusim tak odmerat par aut a podam zaverecnu spravu, hlavne som zvedavy na moj super motor


Unregistered
[ Vulgární ] [ Reagovat ]
 super15.07.2006 15:09:52 


Bomba!Daves je chytrá hlavička.Až budu mít čas určitě to zkusím... samotného mi zajímá kolik tam mám poníků.. srsenS120


Unregistered
[ Vulgární ] [ Reagovat ]
 Re:Tož funguje to.14.07.2006 19:28:46 


ad: Ledka: Nejjednodušší řešení je použití diodového otáčkoměru, přičemž ten otáčkoměr bude mít jen jednu diodu pro otáčky kdy chceš aby se rozsvítila.

Řešili jsme to zde: http://web.skodateam.cz/index2.php?ses_web=1&ses_id_lang=0&item=539


2+2 (2)Luky (Registrovaný)
  
[ Vulgární ] [ Reagovat ]
 Re:Tož funguje to.29.05.2006 11:16:01 


Už jsem si toho také všiml (těch 100Nm). Včera jsme měřili kámošovo Golfa 1,6 benzin a tomu to vykreslilo výkon již od 1500ot. Ještě bych chtěl dodat, že koeficient vlivu prostředí musí být 1, jinak to kreslí nějaké nesmysly. Díky

PS: Neuměl bys nějaké jednoduché zapojení, kde by se při určitých (mnou zvolených) otáčkách rozsvicovala LEDka? Abych nemusel stále sledovat otáčkoměr, jestli už jsem v červeném poli. Děkuji PavelR5(#)seznam(tecka)cz


Unregistered
[ Vulgární ] [ Reagovat ]
 Re:Tož funguje to.28.05.2006 20:30:56 


Křivka výkonu se kreslí jen v hodnotách kroutícího momentu přes 100Nm. Plánuji ještě vytvořit program na kreslení a průměrování grafů (který bude kreslit i pod 100Nm). Do té doby je nutné graf kreslit třeba tak, že se zadá dvojnásobná hmotnost a kroutící moment se dostane přes 100Nm. Tvar grafu se nemění.


4505+8002 (32767)Daves (Administrátor)
     109318615 
[ Vulgární ] [ Reagovat ]
 Tož funguje to.28.05.2006 11:39:24 


Tak sem to sestrojil a zda se ze to funguje. U sveho skoro serioveho favorita jsem nameril 44kW a 105Nm. Uz od 2000 ot. mam skoro plny kroutici moment a jeho prubeh je krasne plochy. Jen ta vykonova krivka se mi nedari tak hezky vykreslit jako jsou na obr. vyse. Skoda ze sem nemuzu vlozit obrazek
PS: Je nutno presne znat hmotnost sveho vozu


Unregistered
[ Vulgární ] [ Reagovat ]
 Re:dotaz13.04.2006 09:14:28 


Díky. Budu se snažit i do budoucna.

MP3 přehrávač je ve schématu zakreslen tím "kolečkem s bleskem". Musí mít LineIN vstup a ten propojíš s tema dvěma vývody co jsou na diodu.


4505+8002 (32767)Daves (Administrátor)
     109318615 
[ Vulgární ] [ Reagovat ]
 dotaz13.04.2006 07:42:44 


Zdar!!
Předem chci pochválit tvou práci,fakt pěkný články,hlavně tento a o webrech!!
Možná budu za blbce,ale jak propojím tu diodu s tím mp3 přehrávačem?
Předem dík!!


Unregistered
[ Vulgární ] [ Reagovat ]
 Re:11.04.2006 19:06:26 


To bohatě stačí

Sestav obvod, nasampluj chrakteristiku, stahni program a vykresli graf


4505+8002 (32767)Daves (Administrátor)
     109318615 
[ Vulgární ] [ Reagovat ]
 11.04.2006 15:04:54 


jako naprostý elektroamater jsem z celého článku pochopil jen jak sestavit ten obvod...


Unregistered
[ Vulgární ] [ Reagovat ]
 Re:Norma04.04.2006 22:52:25 


Nemůžu za to, že MS Visio kreslí americký odpory... a kreslit v ruce se mi to nechtělo.
Zvykejte si a buďte rádi, že jsem to vůbec nakreslil

Hodnota odporu není kritická, je tam pouze na omezení proudu diodami, dej něco kolem 1k47


4505+8002 (32767)Daves (Administrátor)
     109318615 
[ Vulgární ] [ Reagovat ]
 Norma04.04.2006 22:44:17 


Na to, že se jedná o tvoji vlastní kontrukci, používáš značky z americké normy. Ale více by mě zajímalo jaká je hodnota odporu.


Unregistered
[ Vulgární ] [ Reagovat ]
Celkem záznamů: 189 [ Zobrazit 15 ]
Copyright 2001-2015
Materiál ze serveru daves.cz nesmí být publikován bez souhlasu autora.
David Spilka (Daves), tel.: 775 328 374, email: pošli email, ICQ: 109318615
Partneři
Čištění klimatizace v autě

Čištění autoklimatizací Praha. Autoservis, kde nebudete dlouho čekat.


Google search

Nenašli jste na těchto stránkách co jste hledali ? Zkuste Google...

Google
Příspěvek
Přihlášení
Jméno:
Heslo:
Vždy přihlásit: Zapomněl jsem heslo
Chci se zaregistrovat
Statistika
Právě prohlíží:89
Právě přihlášeno:0
Dnes návštěv:3413
Celkem návštěv:18934245

Článků:179
Fotografií:4060
Komentářů:1248
Uživatelů:300
Reklama